dimarts, 24 de juliol del 2012

Gent amb preguntes, al juliol


Aquest dilluns 30 tenim ple municipal. La convocatòria i l'ordre del dia les trobem al web municipal. Com sempre serà a les 21h a la sala de plens.
De l'ordre del dia en destaquem el Pla Local de Joventut, el POUM, les mocions i preguntes dels grups de l'oposició.
L'Emili i en Joan, els regidors de Gent
Aquestes són les preguntes de Gent.

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES AL PLE QUE S’HA DE CELEBRAR EL 30 DE JULIOL DE 2012:

Aquests darrers dies veïns de el carrer Sant Antoni, s'han queixat mitjançant un escrit de la presència de rates al solar destinat a la construcció d’habitatge públic del mateix carrer.

1.- Quines mesures s'han pres en relació a aquesta qüestió?

A partir del dia 20 de juny el parc Jardins Passi han estat recepcionats per l'Ajuntament.

2.- Quin serà el criteri de gestió que s’aplicarà a aquest nou parc municipal pel que fa al manteniment i sostenibilitat del mateix? Si s’ha elaborat un pla de gestió, sol·licitem al regidor responsable una còpia del mateix.

3.- Ha rebut l’alcalde un informe raonat de l’Oficina Antifrau de Catalunya de 19 de març de 2012 en relació a l’expedient obert per motius urbanístics en relació a unes obres del Club de Golf Llavaneres (els seus gestors)?

4.- Si la resposta és afirmativa, En mans de qui obra l’esmentat informe?

5.- Si l’informe raonat de l’Oficina Antifrau de catalunya de 19 de març existeix, Per què no consta al Registre Municipal aquesta entrada malgrat que la normativa obliga a registrar-ho?

6.- Igualment, en cas afirmatiu (si existeix l’informe raonat de l’Oficina Antifrau de 19 de març de 2012) té coneixement precís, còpia o original del mateix el responsable del Registre Municipal?

7.- Quins membres del govern tenen coneixement de l’existència o no i del seu contingut de l’informe raonat de l’Oficina Antifrau de 19 de març de 2012?.


Confiem en tenir unes bones respostes ..
Us en mantenim informats.