dissabte, 31 de març del 2007

AMB AQUESTS CONTENIDORS ENS SENTIM ESTAFATS. FEM NET A LLAVANERES

Els contenidors de recollida selectiva a Llavaneres són deficients. Corresponen a un model antic i tenen greus problemes d'accessibilitat. La gestió d'aquest equip de govern PP-PSC, sobre aquest tema, també presenta força irregularitats i contradiccions.


Tots estem d‘acord amb la recollida selectiva. El que no podem permetre és que es malbaratin els recursos del municipi per unes instal·lacions inadequades i que a més se’ns vulgui enganyar defensant allò indefensable.

La normativa obliga a tots els municipis, Llavaneres també, a desenvolupar una llei del 1991 que obliga a establir uns plans d’adaptació i supressió de barreres arquitectòniques. Aquest Pla ha de garantir l’adequació de totes les instal·lacions del municipi per tal que siguin accessibles a tots aquells veïns amb problemes de mobilitat. Aquest govern PP-PSC ha deixat vèncer el termini de quinze anys que marca la llei i a Llavaneres encara no hem redactat aquest Pla.

Els contenidors de recollida selectiva, com va poder demostrar Gent de Llavaneres, corresponen a un model antic de l’any 1991, que ha quedat clarament superat per altres més moderns. El que és més greu és que aquests contenidors no compleixen amb les més elementals normes d’accessibilitat doncs:
- No faciliten l’accés a persones amb mobilitat reduïda per la manca d’accessos amb rampes adequats.
- No estan a l’alçada reglamentària, impedint el seu ús des d’una cadira de rodes
- Tenen un mecanisme d’obertura que obliga a utilitzar a l’hora les dues mans per llençar brossa als contenidors.

El regidor d’urbanisme Sr.Jiménez (PSC) es va justificar dient que els havien fabricat “expressament” per Llavaneres. De què ens serveix un model antic amb materials nous?
Va argumentar també que el fet que el model no fos a nivell de carrer el justificava el problema dels lixiviats, els residus líquids de les deixalles. Com explica que en moltes altres poblacions els tenen a nivell de carrer sense problemes de lixiviats?
En la imatge podeu veure els contenidors de Cerdanyola

El que no va dir, el regidor, és que sap positivament que hi ha models més moderns doncs són els que han instal·lat a Moncada, població en la que ell treballa a l’ajuntament. Tampoc pot negar que coneix personalment al gerent de l’empresa RESOLUR que és la que ha fabricat aquests contenidors per Llavaneres.

Les mocions de Gent de Llavaneres :
1- GLL en el ple del mes de novembre de 2006 varem proposar una moció per demanar “la supressió i substitució dels actuals contenidors soterrats de recollida selectiva d’escombraries”. La moció va ser rebutjada amb els vots en contra de l’equip de govern PP-PSC.
2- GLL en el ple del mes de gener de 2007 varem presentar una moció pel “compliment urgent de la llei de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques”. La moció va ser rebutjada amb els vots en contra de l’equip de govern PP-PSC.

Podeu veure el contingut de les mocions a la web www.gentdellavaneres.cat i també una presentacció sobre els contenidors a Llavaneres.

Encara hi ha molta feina per “fer net” a Llavaneres. Comptem amb tu.

dilluns, 26 de març del 2007

LA RIERA QUE VOLEM

El model de poble que volem a Gent de Llavaneres passa necessàriament per recuperar la dignitat de la riera. La pressió urbanística i la circulació a motor no ens ha de fer menystenir el valor que té la nostra riera. Cal que entre tots la defensem i així podrem salvar un dels elements d'identitat del nostre poble.

Les rieres, des de sempre, han estat elements identificadors del paisatge de la nostra comarca.

A Llavaneres tenim la nostra riera, que en els seus inicis havia estat el desguàs natural de l’aigua, hàbitat per a moltes espècies i també el camí que utilitzaven els carruatges per pujar i baixar del poble a la platja. Avui han perdut aquella primitiva funció per les persones i el seu estat és d’abandonament. Els més conservadors poden pensar que més val deixar-la com està que enterrar-la amb ciment.

Quin tractament cal fer-hi? En això hi ha diferents criteris. Hi ha qui pensa que soterrant-la guanyarem espai i d’altres proposen tractar-la i decorar-la com si fos un jardí. No deixarem que la soterrin ni tampoc que es carreguin la seva personalitat. Ens agrada la nostra riera i també ens identifica.

A Gent de Llavaneres volem que:

a) La nostra riera sigui un espai digne, que faci compatible el passeig dels vianants i la seva condició d’espai natural.
b) La nostra riera continuï representant el seu paper en l’entorn natural del poble. Cal que continuï actuant com a desguàs de la conca i sent també un espai per la vida de les espècies animals i vegetals que s’hi troben.
c) La nostra riera continuï sent un element d’identitat per a Llavaneres. Les espècies per la seva revegetació han de respectar el seu caràcter local i mediterrani. La riera ha de recuperar la seva personalitat sense convertir-la en un espai uniforme i artificial.
d) La nostra riera ha de ser un espai sostenible. El manteniment de la gespa no és sostenible per la despesa d’aigua que representa. Les espècies autòctones són les més ben adaptades i les que corresponen al clima del poble.

A Gent de llavaneres no volem:

No volem que es soterri la riera.
No volem que es cobreixi amb asfalt i sense criteri un dels espais natural que ens identifica.
No ens agrada l’asfaltat del marge esquerre de la riera. Demanem un tractament més agradable per un espai de passeig per al poble i no per als cotxes.

Sense una actitud de respecte pels espais naturals de Llavaneres, sense unes polítiques de conservació i de protecció dels espais naturals abans que ens en donem compte haurem perdut la nostra identitat coma poble.

Salvem la riera.

dissabte, 24 de març del 2007

Crónica de la primera pedra

ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL, UNA PROPIETAT PRIVADA AMB SERVEIS MUNICIPALS I QUE PAGUEM ENTRE TOTS, ELS DE GENT DE LLAVANERES TAMBÉ HI ÉREM
La manca d'informació i una gestió de cara a la galeria del govern PP-PSC fan perillar el futur de l'esport al nostre poble. La festa d'inauguració ja va representar problemes pels que també som del poble.


Molta gent per posar la primera pedra, un acte multitudinari el d’aquest matí de diumenge (18-03-2007). La posada en escena ha estat d’un nivell alt per un acte polític de propaganda d’un negoci que ves a saber el que ens ha costat. Això sí no hi faltava tampoc la carpa en la que podies deixar les teves dades personals per la empresa que explotarà les instal·lacions que encara no tenien ni la primera pedra. És evident que el negoci sí que n’hi ha alguns que el tenen molt clar, el que és trist és el nivell polític d’altres més propers.
En un acte en el que els accessos a peu els ha hagut de demanar els de Gent de Llavaneres doncs no estaven previstos, on l’aparcament ha quedat curt en pocs instants, i en el que la presència de personatges mediàtics ocupant la tarima han fet passar per alt els detalls més importants de la operació urbanística i del negoci que representa aquesta nova Zona Esportiva. Entre jugadors, publicistes i presentadors de televisió, amb tots els respectes per aquests, es volia fer passar per alt el preu que Llavaneres ha hagut i haurà de pagar per aquest servei.
Famosos, inflables, mitjans de comunicació, les samarretes de SOS Llavaneres que també s’hi han deixat veure i també molta gent desinformada, com també acostuma a passar. Els de Gent de Llavaneres hem volgut fer arribar la nostra opinió repartint unes butlletes i no ens ho han posat fàcil. Està clar que no tenim prou nivell pels que manen al poble. D’entrada ens han dit, molt educadament això sí, que no podíem repartir la informació. Quan el regidor ha demanat l’ordenança que ho prohibia han tornat dient-nos que aquell lloc era “propietat privada” i que havíem de marxar i repartir la informació fora del recinte. Hem continuat la feina des de l’entrada era prioritari informar i no d’enfrontar-nos a l’autoritat.
És feina de tots explicar el que passa i , sempre des del respecte per la opinió de cadascú, donar la informació per tal de crear estat d’opinió. Els de Gent de Llavaneres també hi érem.

divendres, 23 de març del 2007

COMUNICAT SOBRE LES VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL

COMUNICAT SOBRE LES VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL

Informació sobre la base de la denúncia presentada per Gent de Llavaneres sobre el procés de adjudicació de les VPO. S'explica la normativa legal, la investigació del Grup Municipal de Gent de Llavaneres i un enllaç de contacte per obtenir més informació.


Gent de Llavaneres, informa que les Bases per a la venda d’habitatges amb protecció oficial, aprovades pel Ple municipal amb el suport de tots els grups, definien bàsicament els següents Requisits d’Accès:


 1. Tenir uns ingressos propis ponderats que no superin 5,5 vegades l’IPREM.
 2. Tenir uns ingressos que siguin superiors a 1/10 part del preu de venda total (sense IVA) de l’habitatge i si hi hagués, de la plaça d’aparcament a adquirir.
 3. Que cap de les persones que consten a la sol·licitud sigui propietària de cap habitatge.
 4. Fer una declaració de responsabilitat conforme, si es resulta adjudicatari/ària, es destinarà l’habitatge a domicili habitual i permanent.
 5. Estar empadronat al municipi de Sant Andreu de Llavaneres, o bé, amb un mínim de sis (6) anys de residència de forma ininterrompuda (sense baixes al padró); o bé, amb un mínim de deu anys de forma interrompuda sempre que els dos últims anys siguin continuats.
 6. Ser major de 18 anys i tenir una edat màxima de 35 anys, complerts en el moment de fer la sol·licitud.
Per a la resta d’aspectes no recollits en les presents Bases serà d’aplicació el Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007 (publicat al DOGC núm. 4507, de 10.11.2005) i Correcció d’errada en el DOGC núm. 4512, de 17.11.2005; així com també les disposicions del Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Pla Estatal 2005-2008, per afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge, (BOE núm. 166, de 13.07.2005); així com les disposicions concordants.

Després d’analitzar els expedients dels sol·licitants, hem detectat que :


 1. Hi ha sol·licitants admesos que no compleixen amb tots i cadascun dels Requisits d’Accés.
 2. Hi ha sol·licitants exclosos que asseguren complir amb tots i cadascun dels Requisits d’Accés, i que no han estat admesos.
 3. Hi ha sol·licitants que sense complir amb el Punt 2 de les Bases aprovades pel Ple, han estat admesos aportant els ingressos del seu pare o mare com a ingressos propis, sense tenir en compte que es tracta d’unitats familiars diferents.
 4. El Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, en el Punt 4 de les Definicions, sobre el concepte d’unitat familiar la defineix com: La unitat familiar tal i com la defineixen les normes reguladores de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
 5. L’Agència Tributària, segons les normes reguladores de l’IRPF, defineix que una persona més gran de 18 anys es considera unitat familiar, tingui o no ingressos, i que per tant, si un fill complís 18 anys durant l’any, ja no formarà part de la unitat familiar en aquell període impositiu.
 6. S’entén per tant que tots els sol•licitants, pel fet de ser majors de 18 anys, són en sí mateixos una unitat familiar diferent de la dels seus pares, i en aquest cas les Bases aprovades pel Ple, diuen que:Per determinar el nivell d’ingressos en consideraran els de la unitat familiar a la que correspon el sol·licitant. Si alguna sol·licitud recull dos sol·licitants que pertanyen a unitats familiars diferents es sumaran els ingressos d’ambdós.
 7. Les sol·licituds formades per un sol·licitant que aporti els ingressos del seu pare o mare perquè no arriba als ingressos mínims establerts en el Punt 2 de les Bases, són en realitat “sol·licituds que recullen dos sol·licitants que pertanyen a unitats familiars diferents”.
 8. En el cas de que hi hagi més d’un sol·licitant, tots i cadascun d’ells han de complir amb tots i cadascun dels Requisits d’Accés de les Bases, i en aquest cas els pares que es presenten conjuntament amb els seus fills, en queden fora per tenir una edat superior a 35 anys (Punt 6).
 9. A més a més, el Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, en el seu Article 7, punt c, diu: En qualsevol promoció d'habitatges amb protecció oficial, s'haurà d'adaptar i reservar per a persones amb discapacitat un 3% del nombre total d'habitatges qualificats. Aquests habitatges s'hauran de mantenir reservats per un període màxim de sis mesos des de la qualificació definitiva, a partir del qual, si no s'han trobat adquirents o llogaters que compleixin aquestes condicions, podran ser adjudicats, venuts o llogats a persones no discapacitades.

Per tots aquests motius, Gent de Llavaneres denuncia que :


 • No s’ha previst adaptar ni reservar per a persones amb discapacitat un 3% del total d’habitatges de protecció, tal i com diu el Decret 244/2005 d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007. Gent de Llavaneres ho va demanar i el Govern va desestimar la nostra proposta, incomplint la llei.
 • Hi ha sol·licituds admeses, formades per més d’un sol·licitant, que incompleixen fins a 3 requisits: per comptar amb sol·licitants majors de 35 anys (Punt 6), probablement propietaris d’un habitatge (Punt 3), que sumen, a més, els seus ingressos propis a d’altres que no arriben als ingressos mínims (Punt 2).
 • Entenem que s’ha produït un greuge comparatiu per no fer públic -i legal- aquest criteri, i no permetre que persones que entenien que no complien amb els requisits d’accés, hagin pogut presentar la seva sol·licitud. Denunciem que el Govern hagi permès que, en aquest cas, hi hagi ciutadans de primera i de segona classe.
 • Defensem els interessos de tots: també dels que han estat admesos, que podrien veure com la lliure interpretació de les normes fetes per l’equip de Govern, provoca que el sorteig del proper 25 de març pugui ser invalidat per la Justícia si es demostren irregularitats a la llista.
 • Hem demanat una revisió dels expedients, i la suspensió cautelar del sorteig per evitar que sigui invalidat, i que les persones admeses en puguin sortir perjudicades, tant des del punt de vista moral com econòmic. L’equip de Govern ha preferit no fer cas de les nostres sol·licituds, i posar en risc així, la situació dels sol·licitants.
 • És una irresponsabilitat permetre tirar endavant aquest procés quan se sap que pot ser invalidat, i que les persones afectades en poden sortir clarament perjudicades. Gent de Llavaneres ha defensat en tot moment la necessitat de defensar l’interès general.
 • En cap cas es pretén perjudicar a aquelles persones sense ingressos que volen accedir a un habitatge, ja que s’entén que no és l’objecte de les presents bases, aprovades per tots.

És per aquest motiu que ens posem a disposició de tots els afectats per tal d’assessorar-los i ajudar-los en tot allò que considerin necessari, amb l’objectiu de fer complir la llei en benefici de tots, i per la credibilitat del sistema.

Si ens feu arribar un correu amb les vostres dades a gent@gentdellavaneres.cat us mantindrem informats i al dia de tot el procés.
Junts podem fer més.

diumenge, 18 de març del 2007

La primera pedra de la Nova zona esportiva. Què s’hi amaga al darrere?

La primera pedra de la Nova zona esportiva. Què s’hi amaga al darrere?

La pressa dels polítics que només volen resultats sense previsió ni consulta són els que estan venent Llavaneres.

Dos mesos abans de les eleccions i els polítics d’aquest govern PP-PSC ja n’estan provant de treure profit. El pitjor és que el profit el treuen només ells i els especuladors. Encara no s’ha posat la primera pedra i ja s’està parlant de les inscripcions per l’ús de les instal·lacions esportives. És el mateix que el Carrer de Munt aixecat, quan l’han tingut abandonat durant tota la legislatura i que l’adjudicació de les VPO abans que estiguin construïdes.

A Gent de Llavaneres estem convençuts que la d’avui (18-03-07) no és la primera pedra i volem explicar el que s’hi amaga al darrere.

 1. Aquesta Zona esportiva està fora del POUM. Un aspecte que GLL venim denunciant des de l’inici de la legislatura i que ens va portar a votar en contra del Pla. No s’explica com es pot construir una zona esportiva, un projecte amb tanta transcendència sense tenir-lo en compte en el Pla General.
 2. L’especulació amb els terrenys municipals que provocarà la massificació de la zona centre del poble s’han aprofitat per finançar l’obra. Amb la Zona Esportiva hi van uns 200 pisos i la pèrdua del patrimoni més important que tenia el municipi: el terreny que ocupa actualment el camp de futbol, la piscina, el pavelló i l’antic Institut. En aquest espai si construirà un altre centenar de pisos i 400 places d’aparcament de gestió privada i al voltant de 20 locals comercials.
 3. La concessió per cinquanta anys de la gestió de les instal·lacions a la mateixa empresa constructora. És evident que l’empresa que gestionarà la zona esportiva ho farà per treure’n un rendiment econòmic que no repercutirà mai en favor de les economies de les entitats esportives del Llavaneres. Aquestes se’n podrien haver beneficiat si ho haguessin gestionat elles mateixes, com passa en tots els municipis. Difícilment podrà néixer un Club de Natació en el municipi que té més piscines per habitant d’Espanya.

Tots volem un Llavaneres amb unes instal·lacions de qualitat però no admetrem segons quin preu sigui el que s’ha de pagar.

No estem d’acord ni amb la planificació, ni amb el finançament, ni amb l’acord de gestió final de les instal·lacions de la Nova zona esportiva. No ens agrada la gestió d’un govern que tira la pedra i amaga la mà.

JA NO PODEM PARAR L’OPERACIÓ ESPECULATIVA.

SÍ PODEM RECUPERAR ENCARA LA GESTIÓ MUNICIPAL DE LA ZONA ESPORTIVA COM?

  NO CAIGUIS EN LA TRAMPA D’INSCRIURE’T!,

I A LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS APOSTA PER EL CANVI!

dimecres, 14 de març del 2007

La Tala d'arbres de Can Riviere

La mala gestió i la falta de sensibilitat mediambiental de l'actual ajuntament queda en evidència i posa en perill dos arbres centenaris a Can Rivière. Que no s'hagi fet un catàleg d'arbres del poble condemna el cedre i l'eucaliptus a la mort.El passat dilluns dia 12 de març, membres de Gent de Llavaneres es van concentrar davant la finca de Ca’n Rivière, amb un grup de veïns i representants de diferents entitats ecologistes de Sant Andreu de Llavaneres, per mostrar el seu rebuig a la tala de tres arbres centenaris, prevista per aquest dimecres al matí, per part de l’Ajuntament de Llavaneres.

Els arbres afectats són un cedre, un pi i un eucaliptus de 35 metres d’alçada i 3,70 m de perímetre que estan afectats pel projecte de construcció que es fa a la zona. Aquests arbres centenaris seran talats aquesta setmana seguint les directrius marcades per les Regidories d’Urbanisme i de Medi Ambient, tot i que a l’entrada de la finca hi ha un cartell del propi Ajuntament que diu: “Recuperem el parc de Ca’n Riviere”.

Els regidors de Gent de Llavaneres ja van denunciar en el Ple municipal del passat dia 5 de març, que hi havia el perill que es talessin aquests arbres monumentals, i va demanar al Govern municipal que fés els tràmits oportuns per tal de defensar el patrimoni natural del municipi.

L’anterior govern municipal (CiU, Gent de Llavaneres) va aprovar l’any 2001, una Ordenança municipal de protecció de l’arbrat, que donava a l'Ajuntament un termini de dos anys per elaborar el catàleg d'arbres, arbredes i patrimoni natural del municipi. Han passat més de cinc anys, el termini s’ha acomplert, i el catàleg no s’ha començat.

Des dels serveis tècnics de l’Ajuntament asseguren que s’ha intentat mantenir el màxim número d’exemplars possibles (un roure i diverses alzines sureres), havent d’escollir en base a un criteri objectiu de valor ambiental, patrimonial i paisatgístic, entre aquests arbres centenaris (pi, cedre i eucaliptus) i els que s’han acabat mantenint.

Des de Gent de Llavaneres, denunciem:

 1. Que no s’hagi complert amb la Disposició Final Tercera de l'Ordenança municipal de protecció de l'arbrat, que donava a l'Ajuntament un termini de dos anys per elaborar el catàleg d'arbres, arbredes i patrimoni natural; i que aquesta situació irregular permeti actuar sobre aquests arbres amb total impunitat.

 1. Que a l’hora d’elaborar el projecte d’urbanització de Can Riviere no s’hagi buscat una fòrmula alternativa que permetés conservar aquests arbres centenaris, tot i entenent que es tracta d'una zona urbanitzable supeditada a les normes de l'any 1995.

I defensem:

 1. Que s’iniciï de forma immediata l’elaboració del catàleg d’arbres, arbredes i patrimoni natural, d’acord amb els Decrets 214/1987, de 9 de juny, i 47/1998, d’11 de febrer, de la Generalitat de Catalunya, sobre la declaració d’arbres d’interès local i comarcal; amb el màxim consens possible, fent participar del mateix els diversos col·lectius i entitats ecologistes del municipi.
 1. Que a l’hora d’elaborar qualsevol projecte d’urbanització, públic o privat, es tingui en compte i s’apliqui l’ordenança municipal de protecció de l’arbrat, aprovada l’any 2001.
 1. Que el creixement urbanístic es faci de forma sostinguda, i sostenible, i garanteixi la preservació d’aquells elements i espais naturals tan necessaris pel poble de Llavaneres com el mateix espai pels serveis i l’habitatge.

Els arbres, la riera i l’entorn natural també fan poble, també fan Llavaneres. Protegint-los ens estem cuidant a nosaltres mateixos. Per un Llavaneres Sostenible tots hi estem implicats.

dilluns, 12 de març del 2007

IRREGULARITATS A LA LLISTA DE SOL·LICITANTS DE VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL

DENUNCIEM:

1. IRREGULARITATS A LA LLISTA APROVADA DE SOL·LICITANTS DE VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL.

2. QUE S'HAN APLICAT CRITERIS, AL MARGE DE LES BASES APROVADES, QUE PERJUDIQUEN ALS SOL·LICITANTS QUE SÍ HAN COMPLERT AMB ELS REQUISITS QUE LES BASES DEMANAVEN.

Des que es van publicar les llites de sol·licitants admesos a les vivendes de protecció oficial (VPO), Gent de Llavaneres ha rebut queixes tant de persones que van ser admeses com de les no admeses.

Un cop comprovades hem denunciat en la comissió d'adjudicació i posteriorment en la comissió informativa, que hi havia expedients en els que sol·licitants que no tenien prous ingressos, acompanyaven la mateixa amb una declaració d'ingressos de la mare o pare, evidentment més grans de 35 anys.

El PP i PSC defensen que es tracta d'una sola unitat familiar, Gent de Llavaneres entén que en són dues, i que el criteri aplicat crea inseguretat jurídica i perjudica les persones que han complert amb els requisits necessaris, doncs han de competir amb sol·licituds que no ho fan. També queden perjudicades les persones que, en cas d'haver conegut el criteri, podien haver presentat la sol·licitud. Finalment dir que aquest criteri, afavoreix el frau doncs persones més grans de 35 anys, emparats en un fill de més de 18, opten a les vivendes.

Les bases d'adjudicació són molt clares :a) les vivendes són exclusivament per persones més grans de 18 anys i menors de 35, b) que les bases, davant de qualsevol dubte, es regeixen pel decret 244/2005 de la Generalitat de Catalunya i pel reial decret 801/2005 d'on deriva el concepte d'unitat familiar que defineix l'agencia tributaria que diu: “una persona més gran de 18 anys es considera unitat familiar, tingui o no ingressos". Mentre Gent de Llavaneres va portar, a la comissió informativa, documentació que avalava les seus arguments, el Govern municipal no en va portar cap.

Gent de Llavaneres volia denunciar totes aquestes irregularitats en el passat ple municipal però l'alcalde, el Sr. Víctor Ros (PP) i la Sra. Pilar Arnau (PSC) van convocar la continuació del ple del passat dia 8 a les 16:30 h sabent que els regidors de Gent de Llavaneres, i també la resta de l'oposició, no hi podrien ser presents. D'aquesta manera no es van poder manifestar les irregularitats comeses ni posar sobre la taula els documents que ho demostren.

Gent de Llavaneres impugnarà davant dels tribunals aquesta tupinada amb l'única intenció de fer el més clar, just i legal possible el repartiment d'aquestes vivendes de protecció oficial.

Mes informació

Preparació programa municipals 2007

  Gent de Llavaneres, des de sempre, ha volgut ser un reflex de l’opinió de la gent del carrer. La gent que té com a objectiu Llavaneres per davant d’altres més particulars. Va ser així, en els seus inicis, això és el que és ara i així és com volem que continuï essent.

  Volem compartir amb tu els eixos principals del programa per tal que entre tots puguem fer-los el més significants possible.

  La nostra llista, per tal d’anar organitzant les aportacions podria ser aquesta:

 1. Llavaneres participa (participació ciutadana)
 2. Llavaneres sostenible (mobilitat, medi ambient)
 3. Llavaneres un poble amb identitat
 4. Els serveis que necessita Llavaneres
 5. Tots som Llavaneres (integrem els barris del municipi)
 6. Llavaneres amb la seva gent (gent jove,gent gran, immigrants,...)

  Envieu la vostra aportació, via correu electrònic o bé fent comentaris sobre aquest blog, en qualsevol dels àmbits i us respondrem sobre la inclusió de la mateixa en el programa de GLL.

  Hem organitzat en comissions per tal de treballar cadascun dels punts. Si hi voleu participar directament estarem encantats de poder comptar amb la vostra presència.

  Tu també ets Gent de Llavaneres, la teva opinió sí que ens importa.

diumenge, 11 de març del 2007

Mobilitat i sostenibilitat

El problemes de circulació i mobilitat a Llavaneres són fruit d'una mala gestió de l'actual govern. Una política nefasta i la manca de directrius que afavoreixin la mobilitat sostenible han provocat l'actual situació de colapse, també en el trànsit i el transport, al nostre poble.
Per la seva incidència en els aspectes de qualitat de vida, la mobilitat és una de les potes sobre les quals s’han de basar les polítiques locals.

Així, parlar de sostenibilitat no és una qüestió abstracta. Des de la nostra activitat diària més quotidiana podem fer que Llavaneres millorin les condicions de vida. Els nostres pobles i ciutats han de construir-se a la mida de les persones: els sistemes de recollida de residus, l’ús que en fem de l’aigua, la preservació de l’entorn natural, les polítiques d’urbanització, l’ordenació del trànsit o el transport públic són aspectes relacionats i que cal tenir en compte.

En aquest últim aspecte, el del trànsit i transport, els darrers quatre anys lluny de guanyar terreny, a Llavaneres hem perdut ocasions de millorar. La política de mobilitat i transport ha generat nous conflictes i uns pitjors serveis al ciutadà.

 • Hem patit novament amb aquest govern la presència de molt de trànsit al carrer de Munt que ara s’està remodelant.

 • Els sentits circulatoris s’han alterat sense criteri tècnic generant més problemes que solucions amb un augment del trànsit a l’av. de Catalunya. Només 2 mesos després del canvi de sentit de l’av. de Sant Andreu el govern va haver de rectificar i tornar a la situació anterior de doble sentit circulatori.

 • La direccionalització de l’av. Verge de Montserrat es manté tot i la ineficàcia demostrada pel canvi. No es vol reconèixer l’error.

 • Amb el doble sentit a Joaquim Matas s’ha augmentat el conflicte i s’ha reduït l’espai d’estacionament que hi havia pròxim al comerç de la zona.

Cal que tornem a la racionalitat. L’ordenació del trànsit des de paràmetres de fluïdesa i de seguretat viària seria un bon primer pas.

En termes de sostenibilitat, Gent de Llavaneres creu que cal promoure bones condicions per anar a peu. Disposar de carrers on ens puguem moure segurs i còmodes, sense la invasió del cotxe o de les motos; on els nens puguin trobar-se segurs. Caminar ha de ser una activitat còmode i, per això, és imprescindible crear espais per al vianant i racionalitzar l’ús del cotxe.

En termes de qualitat, cal dir que molts altres ajuntaments han elaborat ja estudis de camins escolars per tal que anar a l’escola sigui una activitat segura i es pugui fer a peu. A Llavaneres continuem esperant que això entri a l’agenda de la regidora.

Voreres suficientment amples, passos de vianants adaptats, fomentar l’ús de la bicicleta amb vies i espais d’aparcament segurs són part d’aquestes polítiques de sostenibilitat que faran de Llavaneres un lloc millor per viure.

dissabte, 10 de març del 2007

Tala d'arbres a Can Rivière

La urbanització ha de ser sensible als elements naturals. Gent de Llavaneres està treballant per salvar els arbres més significatius de la vegetació de Can Rivière.


El passat dijous 8 de març es va iniciar la tala d'arbres de Can Riviere.
Gent de Llavaneres ja va advertir d'aquest fet i estem treballant per garantir la conservació dels que, per la seva antiguitat, alçada o altres motius siguin susceptibles de ser arbres catalogats per el seu interès local o comarcal.L'eucaliptus i el cedre que es veuen a la foto de la dreta seran talats els propers dies.
mes info a http://http//www.gentdellavaneres.cat/plantilla29

Salut Gent!

Gent de Llavaneres està renovant les seves forces, hem iniciat una sèrie de mesures per afavorir la comunicació entre la Gent i aquest blog és una peça més per facilitar-la.

Anirem introduint els temes d'interès i actualitat del poble i el nostre punt de vista sobre cadascun d'ells.

Esperem els teus comentaris, proposa temes d'interès municipal, explica les teves propostes.

10 març 2007


Gent de Llavaneres