dimarts, 14 de febrer del 2012

Dret a rebre informació


Com a regidor de l’Ajuntament de sant Andreu de Llavaneres, entenc que tinc dret a rebre informació sobre els assumptes administratius que afecten al consistori o als seus treballadors o representants polítics. Crec en el meu dret i en el fet que aquest no pot ser limitat ni restringit si no és per raons judicials o de preservació de l’honor de terceres persones. La setmana passada, tot i així, vaig sol·licitar per la via establerta informació (vista d’expedients) de tres assumptes:
- Una pòlissa que el govern de CIU i PP ha aprovat contractar a favors dels càrrecs electes de l’Ajuntament.

- Un expedient obert per l’Oficina Antifrau de Catalunya per diverses actuacions de contractació de treballadors per via de decret d’alcaldia.

- Un expedient Obert per l’Oficina Antifrau de Catalunya per possibles irregularitats en actuacions de disciplina urbanística que poden afectar també l’alcaldia.

Avui he rebut resposta a les tres peticions: s’autoritza la vista de la pòlissa d’assegurança d’electes (jo també soc un càrrec electe i ningú no m’ha consultat ni informat de si soc objecte d’una assegurança que paga l’Ajuntament).
En canvi es denega la vista de l’expedient que afecta a les suposades actuacions de l’alcalde i de les quals l’Oficina Antifrau de Catalunya ha requerit informació. Se’ns denega, doncs, la informació sobre els requeriments que aquesta Oficina Antifrau ha fet a l’Ajuntament (quan, com i quins documents ha sol·licitat) i també la resposta que l’Ajuntament ha donat a aquestes peticions (què, quan i com s’ha enviat a l’Oficina Antifrau). Hem demanat veure els expedients administratius. Sobre ells no hi decretat ni imposat cap secret judicial (són, de moment, temes administratius) i es demana coneixement des del càrrec de regidor per a fer la nostra feina de control de l’acció de govern. L’únic “secret” imposat és el de l’alcalde i de tot el govern, que no sabem què amaguen ni per què.

Digne d’aquest alcalde i del seu govern “curt” de salut democràtica, covard i fosc. Aquesta és la darrera bateria de “transparència” que el senyor Nogueras i la senyora Carreras “figures fortes” del govern consenteixen, un dia i un altre i del qual participen, pel que sembla, a plena satisfacció.
Ho lamentem, perquè quan no s’aplica transparència les possibilitats de corrupció són majors. Ho lamentem perquè quan es posen dificultats a la informació a un regidor potser s’estan amagant coses difícils d’explicar a la gent.
Sabem quina és la nostra obligació de reserva i de discreció i sabem què vol dir protegir a tercers, però només hem demanat veure l’expedient. Com que no s’ha concedit, aquest regidor se sent alliberat de l’obligació de discreció en els assumptes que no li siguin facilitats des del propi ajuntament, és a dir lliure de “tractar” a nivell públic tot el que pugui conèixer per altres vies i no les derivades del meu càrrec. En un ajuntament “normal”, amb un “alcalde i govern normal“, la via normal és la de consulta lliure dels expedients municipals. Ja es veu que a Llavaneres no tenim un alcalde, ni un govern “normals”. No ens cansarem de reclamar el nostre dret a tenir informació. Perquè el millor remei contra la corrupció, contra el “mangoneo”, contra els “polítics aprofitats” i contra tants delictes i tantes faltes que es poden cometre, i tanta desvergonya és la transparència. TRANS-PA-RÈN-CIA, senyors del govern, senyors de CIU. TRANSPARÈNCIA.
- Volem veure les factures per saber qui paga les costes de judicis privats d’alguns;
- volem consultar factures i despeses per saber qui carrega contra l’Ajuntament kilometratge o benzina quan s’ha desplaçat en tren,
- volem saber com es gestionen i si es contracten assegurances de vida a polítics amb càrrec a l’Ajuntament,
- si s’acorden contractes de manera verbal per a personal de la ràdio municipal sense cap mena de garantia ni procediment;
- si es perdonen multes o no a determinats constructors i no a altres per infringir normativa municipal; i si s’ha fet, per què?
- volem veure les resolucions per saber per què algunes persones són multades i altres no;
- volem saber a què corresponen les factures, si a càmeres per al cotxe d’un polític o per la seguretat d’un vehicle policial;
- volem saber si la factura d’un instal·lador de porters automàtics ha estat per una instal·lació en edifici municipal o a casa d’un polític del govern;
- volem saber què ha motivat la retirada de les competències sancionadores a un regidor de govern, per què ha perdut (si és així) la confiança de l’alcalde. Ens interessa saber si la pèrdua de confiança (si és que s’ha perdut) ha estat per actuacions irregulars del regidor o de l’alcalde o perquè l’alcalde no té prou feina i vol més, o si vol controlar qui rep i qui no rep multes...

...perquè exigim un comportament digne i net dels polítics de Llavaneres. I cada cop ens trobem amb problemes, amb ocultació, amb portes i calaixos tancats.

Ja no ens volem preguntar què és el que amaguen l’alcalde i els regidors de govern. Estem disposats a donar la batalla per aquesta informació “secreta”.

Joan Rubal

dissabte, 11 de febrer del 2012

Legionel·la? Qüestió de responsabilitat.


El dia 26 de febrer es tanquen les dutxes i fins el 31 no es publica el Ban informatiu de l'ajuntament.
Tan sols ens queden unes quantes preguntes per respondre:
La Junta del club “informada” i la gent?.
N'hi ha prou amb penjar cartells que no es poden utilitzar les dutxes sense especificar-ne els motius?
Perquè no es va publicar el Ban immediatament?
Està clar a qui perjudica. A qui pot interessar que no es publiqui fins a cinc dies més tard el motiu del tancament de les dutxes?.
La responsabilitat recau en la Junta del Club, com es pot deduir de la informació publicada, o és el el mateix ajuntament qui ha de donar la cara?. On és ara l'alcalde Graupera (CyU), on s'amaga el regidor Sr. Majó (PP)?
Ara reobertes  les dutxes (10/02/2012) i encara no en tenim clar com ha anat tot, encara que el sentit comú sí ens diu ben clarament com hauria d'haver anat.
Sopspitem de la colla d'irresponsables de sempre.

Desgovern, “por qué”?


En el ple de gener es va poder veure un altre cop l'alcalde defensant-se en solitari, davant dels arguments de l'oposició, mentre els seus companys de govern ni s'immuten. Lamentem que cap regidor del govern sigui encara capaç de canviar la dinàmica d'un alcalde desesperant.
Ja no comptem amb la comoditat dels regidors del PP que després de perdre vots seuen còmodes i pagats al govern. El que no esperàvem és l'actitud passiva i complaent dels companys de desastre com el Sr. Nogueras que cada dia que passa perd més crèdit com a governant, ni de la Sra. Carreras que sembla que no l'interessi veure més enllà de la seva regidoria.
El PP amb en Bertomeu, amb el seu discurs agre i desagradable, desacredita contínuament qui no pensa com ell i en Costa eternament a la defensiva, provant de justificar el seus injustificables honoraris.
A l'altra banda en Josep Ruiz (SOS) demostra la seva capacitat de treball i cada cop té un discurs més entenedor, na Carme Bastida (PSC) sempre directa i incisiva, en Nani Móra (ERC) continua demostrant que sap de què parla i el nostre Joan Rubal (Gent) referent i amb un discurs punyent que descobreix les incoherències i misèries d'un govern de cartó pedra.
Un escenari que es repeteix ple rere ple i del que volem deixar ben clar que no ens satisfà doncs representa per a Llavaneres una altra legislatura perduda. Un escenari que costarà canviar.
Després encara hi ha qui pregunta “por qué” mentre procura trobar responsables. 


dissabte, 4 de febrer del 2012

La majoria perduda

L'actitud d'un govern en majoria ha de ser la confiança en ell mateix. Aquesta confiança ha de ser la base pel respecte a la oposició. Aquesta capacitat d'escoltar i la recerca de diàleg i de consens no és incompatible amb un govern fort i segur d'ell mateix.
El govern actual és el govern de la por. La por a perdre un crèdit que els ha donat els vots i que ara són incapaços de representar. Ho hem tornat a veure en el ple d'aquest mes de gener.
Quan es prenen mesures com la de retallar la capacitat de decisió dels representants polítics de l'oposició als Patronats municipals, en en els que el consens és imprescindible i en els que mai el govern ha perdut cap votació, es demostra inseguretat.
Quan és el mateix alcalde qui desqualifica de manera pública als regidors de l'oposició en els plens municipals amb paraules com “asilvetrats” i de fer “l'indi”, no es demostra cap voluntat de diàleg.
Quan s'argumenta que no es convoca l'oposició en la presa de decisions i en els debats perquè no es confia en que siguin capaços de respectar el secret de la comissió negociadora, es demostra inseguretat i la nul·la capacitat de lideratge.
No confiem en aquest govern de “majoria” que demostra ara sí ara també poca unitat, poca capacitat de decisió i cap voluntat de consens. No treballen per cap model de poble, sembla que el seu objectiu sigui mantenir-se al poder, assegurar la majoria del vots i cobrar a fi de mes.
Qui té por de perdre i condiciona les seves decisions a aquesta premissa és que ja fa temps que està perdut.