dimecres, 31 d’octubre del 2012

El forat negre del registre municipalCarta de'n Joan Rubal (regidor de Gent a l'Ajuntamentde Llavaneres)


"Com que es continua tapant informació, em permeto exposar FETS:
Per segon cop, que se sàpiga, arriba un informe de l’Oficina Antifrau a l’Ajuntament que queda ocult a la vista de l’oposició. Evidentment alguns ja han demanat poder veure’l. Si és com en vegades anteriors, se’ls negarà la vista dient que és un tema sota investigació i que fins que no acabi, s’ha de protegir aquesta investigació.
I algú es preguntarà: protegir-la de qui? De la vista de l’oposició política?
I això tindria sentit si els investigats fossin membres de l’oposició. Però el cas és que el que s’està investigant són actuacions de l’alcalde que fa dos anys – dos anys! – que es van denunciar des de grups de l’oposició. Així, a qui menys interessa posar traves a la investigació és a l’oposició que va denunciar els fets.

Així doncs, els fets:
 1. L’oposició denuncia davant l’Oficina Antifrau actuacions “irregulars” de l’alcalde de CIU, Bernat Graupera en assumptes de contractació.
 2. L’oposició denuncia davant l’Oficina Antifrau actuacions “irregulars” de l’alcalde de CIU, Bernat Graupera en temes urbanístics.
 3. L’Oficina Antifrau sol·licita informació reiteradament i obre expedients d’investigació dels fets.
 4. L’oficina Antifrau emet un informe el 19 de març de 2012 que, quan arriba a l’Ajuntament el guarda al seu calaix l’alcalde Bernat Graupera, de CIU, i no el passa pel registre (avui encara no es té notícia que hi sigui).
 5. L’alcalde dicta un decret que afecta a un particular i utilitza l’informe de l’Oficina Antifrau entre els arguments del decret.
 6. L’oposició té coneixement del “suposat” informe d’Antifrau a la vista del decret.
 7. L’oposició demana veure l’informe raonat del 19 de març que l’alcalde cita en el decret i l’alcalde denega la vista de l’informe (el manté amagat en el seu poder) i ho justifica en què és un tema sota investigació.
 8. L’oposició pregunta a l’alcalde qui té coneixement de l’informe i Bernat Graupera, en un ple, menteix i diu que tenen còpia de l’informe el Secretari municipal i l’instructor de l’expedient i que el responsable del registre de documents té coneixement precís, còpia o original del document.
 9. L’oposició comunica a l’Oficina Antifrau diversos temes, entre ells, que l’informe raonat de 19 de març enviat a l’Alcalde Bernat Graupera, de Convergència i Unió, no consta en el registre municipal com és obligatori.
 10. El dia 3 d’agost, surt de l’Oficina Antifrau un document on entre altres coses s’adverteix a l’alcalde “de les seves obligacions respecte la integritat dels expedients i les formalitats del registre de documents que tenen entrada a les Administracions Públiques i en especial a les locals (RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROFEL) i les seves eventuals conseqüències penals”.
 11. Aquest document sortit el 3 d’agost de l’Oficina Antifrau no arriba al registre de l’Ajuntament fins el....16 d’octubre. No sabem on ha estat “dormint” tot aquest temps.
 12. El 25 d’octubre arriba un altre document, un informe raonat sobre l’expedient obert sobre nomenaments i contractacions entre 2007 i 2010 on diu, com a consideracions prèvies que donada l’abundància de resolucions de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en matèria de personal s’analitzaran separadament un seguit de temes que relaciona.
Suposem que les pàgines següents contenen l’anàlisi dels temes denunciats, o sigui, les actuacions presumptament irregulars de contractació. I diem que “suposem” perquè, aquesta vegada es registra i es deixa al llibre de registre...la primera pàgina. La resta del document NO HI ÉS.
No sabem si aquesta vegada s’ha facilitat còpia o vista del document al Secretari i a tot el govern municipal o si s’ha amagat al calaix esperant no se sap què.
 1. Si no es dóna resposta a la petició de vista per la via normal (escrit adreçat a l’Ajuntament i registrat), haurem de buscar altres maneres de desvetllar el que s’amaga.
Arribats aquí, com que no hi ha transparència, ens permetem suposar que els informes no deuen deixar en bon lloc l’actuació de l’alcalde Bernat Graupera, però no ho podem confirmar perquè no ens autoritza la vista de l’informe.
Igualment, li comuniquem a l’alcalde i a tothom que el justifica en aquestes actuacions que continuarem defensant el dret a la informació dels regidors... també d’aquells que no són del govern.
I, a més, em permeto aclarir a algun regidor “despistat” que contra el que alguns pensen, aquesta obligació de registrar els documents no és cap “tonteria” o “una de les nostres tonteries”. El registre és, entre altres coses, una de les garanties contra la CORRUPCIÓ i contra l’ARBITRARIETAT, és a dir, contra possibles actuacions i tractes de favor dels càrrecs públics. Una manera més d’evitar els favors “pagats” de polítics a amics, companys o afectats per l’actuació de l’Administració que HA DE SER PER A TOTHOM IGUAL.
Que cadascú tregui les conseqüències que pugui. " 

diumenge, 21 d’octubre del 2012

Menys atur a Llavaneres?

Per: Miquel Molinàs

No és lícit en cap cas fer demagògia i menys amb el problema de l'atur. Hem llegit al web de l'ajuntament “Menys atur a Llavaneres”, en referència al mes d'agost passat. Aquesta notícia també es reflexa, en l'espai del PP, en la revista “Informatiu municipal” del mes d'octubre-novembre.
Les persones aturades a l'agost han estat 6 menys (-1'02%) que el mes anterior però no es diu que la variació anual de l'atur a Llavaneres, respecte de l'agost passat, és de 21 persones més (+3,74%). Aquest setembre hi ha 8 aturats més i cap notícia.

El que no s'explica tampoc, és que el que ens costa a tots el regidor de l'àrea. Respecte de l'anterior govern, el sou per la regidor s'ha incrementat més del doble (un 164%). Tampoc es diu que, tenint en compte que la seva dedicació a temps parcial és d'un 60%, l'increment del sou corresponent respecte del govern anterior és d'un 340%.(font: SOSLlavaneres).
Semblaria que aquest increment al sou hauria de reflectir-se en la reducció de l'atur al poble. Si voleu repassar les dades d'anys anteriors ho podrem fer als Reportsd'atur del web del Consell Comarcal.
Atenent a l'estadística és cert que a Llavaneres l'índex d'atur presenta un percentatge reduït respecte d'altres municipis de la comarca, la taxa d'atur comarcal és del 16,62% i la de Llavaneres del 10,69% . El PP, però, s'afanya a dir implícitament que és gràcies a la seva feina, un dels seus regidors és el responsable de l'àrea, que el percentatge sigui així. El que que s'hauria d'analitzar és si hi ha d'altres indicadors, com podria ser la realitat social de Llavaneres, que també ho podrien justificar. Tampoc ens diran que des del 2009, les primeres dades Reportsd'atur del Consell Comarcal del Maresme, l'atur a Llavaneres és inferior a la mitjana comarcal.
Perquè a aquesta regidoria disposa d'un sou per dedicació a temps parcial? Sempre he pensat que aquest sou del regidor de RRHH respon més a una condició del PP per resoldre una necessitat molt concreta i personal, acceptada pel govern de CiU. Aquests, grup majoritari, l'hauria acceptada pel blindatge de la gestió que representa una majoria absoluta. Així s'estalvia de donar explicacions a una oposició que podria posar en risc qualsevol decisió presa. La “sintonia” CiU-PP, amb la que justificaven el pacte, amaga per mi d'altres interessos.
No volem demagogs. Llavaneres necessita polítics responsables, una gestió neta i una informació clara.

dissabte, 6 d’octubre del 2012

Gent al debat de l'Altaveu


Aquest diumenge passat 30 de setembre, els de Gent, amb els regidors Joan Rubal i Emili Minguell, vam participar al primer debat de l'Altaveu. El tema eren L'IBI i les taxes a Llavaneres. Amb una participació d'una trentena de veïns, el debat va ser molt interessant i participat.

A banda dels nostres regidors també hi van ser: Salvador Ramón (govern de CiU), Juan Garcia (regidor del mateix govern, recentment destituït de les seus càrrecs), Albert Sala i Gemma Martín d'ERC i Josep Ruiz(SOS). La regidora Carme Bastida (PSC) va excusar la seva assistència. Vam trobar a faltar el regidor d'Hisenda, Carles Bertomeu (PP), que tot i ser el tema de la seva competència tampoc no es va excusar.
Algun regidor va buscar l'enfrontament amb els altres grups polítics, però així el debat es feia feixuc i gens interessant per als altres participants. Els polítics han d'aprendre a tocar de peus a terra, oblidar els seus debats partidistes i provar d'escoltar més la ciutadania. Després el debat es va centrar en la conveniència de fer aquesta revisió Cadastral en un escenari de crisi com l'actual, hi havia informes que no ho aconsellaven, així com la valoració excessivament alta de les propietats i que no es correspon amb el valor real d'un mercat inestable i a la baixa. Els regidors Josep Ruiz (SOS) i Joan Rubal (Gent) van respondre les preguntes dels veïns sobre la situació actual i els recursos presentats a Llavaneres.

Les queixes es van centrar en la situació d'injustícia que es troben aquells que, complint les normes, han declarat el seu patrimoni en front del que no ho han fet. També es va reclamar que l'augment de les taxes no es correspon al manteniment i la inversió en els serveis a Llavaneres.
Els veïns van reclamar als polítics més transparència, claredat en les exposicions i que més i disposició de treball conjunt en aquells problemes que afecten directament la ciutadania. No es va entendre que des del govern no es faciliti la informació als grups de l'oposició per tal de treballar els diferents temes.

Al final en la seva intervenció,el regidor Salvador Ramón (CiU), va admetre que havia estat un error aplicar la taxa de 40€ dels pàrquings. Va quedar sense explicació perquè el mateix govern no havia acceptat retornar l'import d'aquesta mateixa taxa tal i com havien proposat els grups de l'oposició en un ple municipal.