dissabte, 21 de març del 2009

DECIDIM EL POUM: A cadascú la seva responsabilitat

Encara hi ha qui pensa que Gent es pot manipular ara que hem decidit pasar a l'oposició. Vàrem mantenir la nostra identitat al govern i també ho farem ara que som a l'oposició. Que ningú s'adjudiqui per endavant el vot del nostre regidor Joan Rubal que ens representa a Gent i a tots els qui creiem en el nostre programa i en la nostra manera de fer.

El darrer ple del febrer GLL va votar en contra de la proposta de fer una consulta popular sobre el POUM. Un POUM que ha d'ordenar el devenir urbanístic del poble als propers 10 i que no pot esperar més. Sobretot després de la política de plans parcials del govern Ros(PP) que enlloc d'ordenar van desordenar el poble i després de la seva proposta de POUM, al passat mandat, procurava més pel totxo que per les persones. La consulta popular només farà que demorar el procés. Cada particular tenim la nostra opinió i cal que ens posem d'acord aviat. És massa senzill dir que NO al POUM.

Com ja es va explicar al ple, a Gent entenem que hi ha decisions que no es poden portar a consulta popular. Són aquelles que pel seu caràcter global, específic i tècnic i requereixen d'un coneixement i d'una informació directa prèvia implicant també una responsabilitat més gran. Aquesta informació la ténen els polítics que hem escollit per representar-nos a l'ajuntament que són, al nostre criteri, als qui pertoca decidir.

Els responsables i els que han de prendre la decissió són els representants del poble a l'Ajuntament. Les eleccions han estat democràtiques i els representants no poden defugir ni delegar la seva responsabilitat. El tema del POUM va ser un element de la campanya, cada grup va expressar el seu posicionament sobre el problema i la gent va votar aquell en qui més confiava. No repetirem constantment els comicis tampoc per aquells que esperàvem més representació.

A Gent entenem que la responsabilitat d'aquesta decissió correspon als representants del poble a l'ajuntament i que no poden delegar-ho a ningú més. Són ells els que han estat delegats per prendre aquesta decissió i només ells són els que han de decidir, això sí, en nom de tots.

dimecres, 18 de març del 2009

FÒRUM DE POBLES EN LLUITA


En el Ple de març una moció d'ERC demanava el suport de l'ajuntament a “la marxa de pobles en lluita” que s'ha fet aquest mes a Bruxelles.

En Joan Rubal s'hi va abstenir doncs Gent de Llavaneres és un partit que sempre ens hem reconegut com d'àmbit exclusivament municipal. Les diferents sensibilitats que tenim al grup sobre qüestions com la nació o l'estat queden en segon terme davant les qüestions municipals. No renunciem a les creences de cadascú ni tampoc uniformitzem criteris a nivell personal sinó que procurem ordenar prioritats.

Aquesta unitat respecte l'àmbit d'actuació és la que permet que persones amb diferents sensibilitats treballem junts a Gent per a la millora del nostre poble.

Veiem amb certa sorpresa i preocupació com partits que sí que es defineixen com a catalanistes, CiU en aquest cas, no tenen l'opció clara i els seus representants es pronuncien en sentit completament contrari els uns dels altres. No estem demanant uniformitat però sí una mica de coherència.

Enllaç: Fòrum

En Bernat Graupera (CiU) deixa el govern en minoria


CiU deixa un govern monocolor en minoria a l'ajuntament de Llavaneres. És cert que hem patit també al poble governs en majoria monocolors que són també, sense cap mena de dubtes, un perill. Fins fa poc teníem un govern amb majoria de tres partits CiU, ERC i Gent de Llavaneres que, al nostre criteri, era el millor que podia sortir de les passades eleccions.

Ara el Pacte de govern s'ha trencat. Des de Gent de Llavaneres en fem responsable l'actual alcalde Bernat Graupera doncs sense consulta prèvia i sense motiu justificat ha destituït un regidor del govern. Un pacte es basa en la lleialtat als acords presos i en el respecte als altres socis. La manca de diàleg i la poca capacitat de treball en equip d'en Bernat ha fet inviable la continuïtat de Gent de Llavaneres al govern. No som capaços de veure un futur clar del nou govern de Llavaneres en minoria i amb un alcalde que s'ha mostrat mancat de personalitat, de capacitat lideratge i de diàleg, incapaç de generar confiança en la resta dels partits representats al consistori i fins i tot en els del seu mateix partit.

Creiem que la nostra gestió al govern es trobarà a faltar. El control de l'acció de govern que hem fet des de la corresponsabilitat i la participació directa l'haurem d'encarar ara des de l'oposició, amb propostes de moció i amb preguntes al govern. Aquesta feina serà lògicament, més difícil, però aquesta era la sortida que hem considerat més honorable.

Podeu estar segurs que el nostre objectiu continua sent un poble just i sostenible i el camí el continua marcant el nostre programa electoral. Continuarem sent molt exigents amb el govern de Llavaneres tal i com ho hem estat fins ara.

dijous, 12 de març del 2009

Aclariments sobre l'elaboració del Pla Local de Seguretat Viària


Davant la referència que s'ha fet en el Fòrum de Pal de Paller amb data 9 de març de 2009 a les 8:44 (dades del propi Forum) amb el títol "mas leña ja ja ja" i un de posterior a les 15:08 i un altre de les 17:37 on es fa esment d'un "estudi de viavilitat i d'en Joan Rubal" vull aclarir diverses coses:

1.- En fer-me càrrec de la regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament entenc que Llavaneres ha d'aprofitar al màxim tots els recursos que la resta d'administracions posen a l'abast dels municipis ja sigui aportant recursos, projectes, estudis o assessorament.

2.- Fruit d'una de les línies mestres del Pla Català de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit, es posa a disposició dels municipis una eina que és l'elaboració del Pla Local de Seguretat Viària per tal d'avaluar l'estat actual de l'accidentalitat en el municipi i l'elaboració de propostes per a millorar aquesta situació.

3.- Des de 2006 he participat, com a treballador d'una enginyeria, en l'elaboració dels plans en aproximadament 30 municipis de tot Catalunya.

4.- Entenent que seria bo per Llavaneres disposar d'aquest Pla, faig la sol·licitud al Servei Català de Trànsit i Llavaneres entra en el programa dels plans a elaborar en 2008.

5.- Com a regidor, la meva participació es limita a fer la sol·licitud i a explicar que s'ha tramés aquesta a la resta de l'equip de govern després d'haver-ho comunicat a l'alcalde, al Regidor de Governació i al Cap de Policia. Posteriorment es portar a Ple i aprovar.
Notícia web Ajuntament 18 desembre 2007 "El ple de l'Ajuntament de Llavaneres va aprovar per unanimitat, el passat 12 de desembre, un conveni al Servei Català de Trànsit perquè aquest departament de la Generalitat elabori un Pla Local de Seguretat Viària."

6.- El concurs i contractació d'aquest Pla, com el de la resta de Plans que ha elaborat el Servei Català de Trànsit des de 2006 han sortit a concurs públic i ha estat adjudicat directament pel Servei Català de Trànsit.

7.- L'empresa de la qual soc assalariat, repeteixo assalariat va resultar adjudicatària del concurs del Pla Local de Seguretat Viària de Llavaneres així com d'una (parlo de memòria) vintena aproximadament més de Plans Locals per al 2008. El concurs era per a la totalitat de Plans d'aquest any, és a dir que el Servei Català de Trànsit ha estat qui ha convocat el concurs i qui ha resolt. Ni Joan Rubal, ni l'empresa consultora a la que petrtany han tingut participació en l'adjudicació del concurs. En Joan Rubal ni tan sols ha participat en l'elaboració de l'oferta presentada a concurs.

8.- L'any 2008 hi ha hagut municipis que han quedat en llista d'espera, de tal manera que cas de no haver hagut la sol·licitud de Llavaneres, un altre municipi hagués pogut entrar dins del paquet de municipis per a elaborar el Pla el 2008.

9. Degut a la meva condició d'assalariat de l'empresa i de regidor, amb l'empresa vàrem acordar que jo no prengués part en l'elaboració, essent altres membres de l'empresa els que van elaborar el Pla.

10. Per tal de fer partíceps altres departaments de l'Ajuntament relacionats, un cop lliurat el Pla a la Regidoria de Mobilitat, vaig comunicar-ho al Ple i vaig entregar la còpia al Regidor de Governació per tal de ser revisat pel Cap de la Policia i per ell mateix i no ser jo l'únic participant.

11. Esperant resposta, vaig decidir, tal com m'havia compromès amb els grups de l'oposició, de fer-los partíceps, lliurant còpia per tal d'informar-los prèviament a una reunió a la qual els havia de convocar. El dia de la meva renúncia, 2 mesos després d'haver lliurat l'estudi a Governació, encara no havia rebut resposta sobre les seves consideracions envers el Pla.

12. Per concloure, reiterar:
- la sol·licitud del Pla es va fer en interès de Llavaneres i, com amb la resta de municipis, a cost zero per a l'Ajuntament
- la sol·licitud del Pla per Llavaneres no ha significat un major benefici per a en Joan Rubal ni la empresa a la que pertany
- abans al contrari, la posició d'en Joan Rubal a l'Ajuntament de Llavaneres ha exigit la dedicació d'altres treballadors i no d'ell en l'elaboració d'aquest pla en concret.
- l'adjudicació va ser del Servei Català de Trànsit, en ser l'administració que contractava
- des de la meva incorporació com a regidor de l'Ajuntament de Llavaneres, l'empresa en la qual treballo no ha fet, fora d'aquest, cap treball per a l'Ajuntament
- en algun treball que altra administració ha de fer a Llavaneres, he demanat de manera directa que l'empresa a la que pertanyo no obtingui l'adjudicació del contracte i evitar qualsevol possible sospita de profit o benefici personal o empresarial derivat del meu càrrec.
- en el moment de la meva renúncia coma regidor de govern, vaig abandonar un curs adreçat a regidors i tècnics municipals sobre planificació i gestió de la mobilitat als ens locals que ofereix la Diputació i he demanat la designació d'una persona per a substituir-me en l'esmentat curs. No tinc notícia, a dia d'avuí, que s'hagi fet aquesta substitució.

Finalment dir que el dia que em vaig incorporar al govern municipal vaig avançar als meus companys de govern, i ho he reiterat diverses vegades, que l'empresa a la que pertanyo no realitzaria cap treball, ni presentaria ofertes a l'Ajuntament de llavaneres o en concursos on jo tingués alguna part en l'adjudicació. I així ha estat.

Vull afegir que els que s'han assegut amb mi a la taula de govern, començant per l'alcalde i acabant pel regidor de Governació són coneixedors del que us he exposat: que el Pla es va demanar en interés de Llavaneres, que no he obtingut benefici i que no vaig tenir part en l'adjudicació ni en l'elaboració.

L'alcalde pot donar fe, ja que va ser ell qui, com a representant del municipi, va signar el conveni amb el Servei Català de Trànsit en virtut del qual s'ha dut a terme aquest Pla (la notícia es va publicar tant al web com a la revista municipal).

Faig públic aquest text per preservar l'honorabilitat, el meu bon nom i rectitud que entenc ha quedat palesa en el meu comportament al govern municipal, a més de preservar el bon nom de l'empresa en la qual treballo i que m'ha facilitat des del primer moment la compatibilització de la meva feina professional amb la meva dedicació política. També per deixar-ho clar, dir que ni estava cansat de l'activitat política, ni he tingut problemes per dormir pel meu càrrec (fora d'algun disgust aïllat) i que no he tingut problemes per fer compatible ambdues activitats professional i política. Amb això vull desmentir alguna falsedat que també s'ha fet córrer recentment. La meva renúncia està perfectament explicada a l'alcalde i al públic en general i faré els esforços que calguin per deixar-ho ben establert repetint les raons tantes vegades com calgui.

Espero que aquests aclariments aportin la transparència que jo també he exigit en alguna ocasió.

Em teniu a la vostra disposició .

Joan Rubal
12 de març de 2009

dilluns, 2 de març del 2009

Gent deixa el governDijous passat, 26 de febrer, l’alcalde Bernat Graupera va destituir el Regidor Joan Mora de les seves funcions dins el govern municipal de Llavaneres.
Davant d’aquesta nova situació, Gent de Llavaneres manifesta:

• Per a Gent de Llavaneres, el sentit del pacte de govern, era constituir una majoria per tirar endavant projectes comuns que fessin avançar socialment el nostre poble, posant els interessos del municipi per davant dels interessos de partit.

• Durant aquest dos anys de govern hi ha hagut les discrepàncies lògiques que suposa la convivència de tres partits. Aquestes discrepàncies s’han resolt sempre dins la mecànica que establia el mateix pacte: comissió de seguiment i funcionament de la junta de govern.

• Gent de Llavaneres només hagués entès la destitució d’un regidor per tres motius: la deslleialtat al govern, la incompetència manifesta o bé la comissió d’irregularitats o il•legalitats en les seves funcions. Cap d’aquests tres casos s’han donat en la persona d’en Joan Mora. Raó, per la qual entenem que és una decisió no justificada.

• La decisió de la destitució d’en Joan Mora s’ha pres unilateralment, fora del govern municipal i fora de la comissió de pacte. És, per tant, l’alcalde Bernat Graupera qui ha d’explicar el sentit i l’origen d’aquesta decisió.

• Sobre la feina d’en Joan Mora, durant aquest dos anys que hem treballat plegats, només podem dir que ha estat excel•lent, tant pels resultats que s’han obtingut com per la seva dedicació. Ell ha afrontat un dels problemes més complexos d’aquest municipi com és la integració del jovent en la vida social del poble. L’Ajuntament Jove és la màxima representació d’aquesta gestió valenta i amb la que sempre ens hem sentit solidaris.

• El pacte de govern establia un repartiment de responsabilitats que s’ha modificat i també concretava els mecanismes de diàleg i de consens a utilitzar per a qualsevol canvi en aquestes responsabilitats, Entenem que amb aquesta destitució s’han trencat les bases sobre les quals es va sustentar el pacte de govern de 2007.

• Per tot això, Gent de Llavaneres, reunida en assemblea el passat 27 de febrer del 2009, hem decidit, per unanimitat, comunicar als nostres socis de govern, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, la renúncia del nostre regidor a les funcions de govern que se li atribuïen a l’esmentat pacte, al considerar que aquest ha estat trencat.

• Gent de Llavaneres continuarà treballant des de l’oposició amb el mateix entusiasme i dedicació amb que ho hem fet des del govern. Qui ens coneix, sap que una de les nostres virtuts és la voluntat d’escoltar i la capacitat de treballar. Ens trobareu, doncs com sempre, disposats a tirar endavant iniciatives que millorin la vida al nostre poble.
Joan Rubal Díaz ..............Regidor de Gent de Llavaneres
Rogelio García Ortiz..........President de Gent de Llavaneres


Sant Andreu de Llavaneres, 27 de febrer del 2009