dissabte, 10 de març del 2007

Tala d'arbres a Can Rivière

La urbanització ha de ser sensible als elements naturals. Gent de Llavaneres està treballant per salvar els arbres més significatius de la vegetació de Can Rivière.


El passat dijous 8 de març es va iniciar la tala d'arbres de Can Riviere.
Gent de Llavaneres ja va advertir d'aquest fet i estem treballant per garantir la conservació dels que, per la seva antiguitat, alçada o altres motius siguin susceptibles de ser arbres catalogats per el seu interès local o comarcal.L'eucaliptus i el cedre que es veuen a la foto de la dreta seran talats els propers dies.
mes info a http://http//www.gentdellavaneres.cat/plantilla29

1 comentari:

Miquel Molinàs ha dit...

La sensibilitat dels polítics és fonamental per la preservació del partimoni natural. Aquest patrimoni és un dels pilar per no perdre la identitat de Llavanerescom a poble.
Cal fer presència al carrer i en el mitjans d'informació per tal de "motivar" els nostres polítics per tal que prenguin posició en aquest problema.
Miquel