diumenge, 11 de març del 2007

Mobilitat i sostenibilitat

El problemes de circulació i mobilitat a Llavaneres són fruit d'una mala gestió de l'actual govern. Una política nefasta i la manca de directrius que afavoreixin la mobilitat sostenible han provocat l'actual situació de colapse, també en el trànsit i el transport, al nostre poble.
Per la seva incidència en els aspectes de qualitat de vida, la mobilitat és una de les potes sobre les quals s’han de basar les polítiques locals.

Així, parlar de sostenibilitat no és una qüestió abstracta. Des de la nostra activitat diària més quotidiana podem fer que Llavaneres millorin les condicions de vida. Els nostres pobles i ciutats han de construir-se a la mida de les persones: els sistemes de recollida de residus, l’ús que en fem de l’aigua, la preservació de l’entorn natural, les polítiques d’urbanització, l’ordenació del trànsit o el transport públic són aspectes relacionats i que cal tenir en compte.

En aquest últim aspecte, el del trànsit i transport, els darrers quatre anys lluny de guanyar terreny, a Llavaneres hem perdut ocasions de millorar. La política de mobilitat i transport ha generat nous conflictes i uns pitjors serveis al ciutadà.

  • Hem patit novament amb aquest govern la presència de molt de trànsit al carrer de Munt que ara s’està remodelant.

  • Els sentits circulatoris s’han alterat sense criteri tècnic generant més problemes que solucions amb un augment del trànsit a l’av. de Catalunya. Només 2 mesos després del canvi de sentit de l’av. de Sant Andreu el govern va haver de rectificar i tornar a la situació anterior de doble sentit circulatori.

  • La direccionalització de l’av. Verge de Montserrat es manté tot i la ineficàcia demostrada pel canvi. No es vol reconèixer l’error.

  • Amb el doble sentit a Joaquim Matas s’ha augmentat el conflicte i s’ha reduït l’espai d’estacionament que hi havia pròxim al comerç de la zona.

Cal que tornem a la racionalitat. L’ordenació del trànsit des de paràmetres de fluïdesa i de seguretat viària seria un bon primer pas.

En termes de sostenibilitat, Gent de Llavaneres creu que cal promoure bones condicions per anar a peu. Disposar de carrers on ens puguem moure segurs i còmodes, sense la invasió del cotxe o de les motos; on els nens puguin trobar-se segurs. Caminar ha de ser una activitat còmode i, per això, és imprescindible crear espais per al vianant i racionalitzar l’ús del cotxe.

En termes de qualitat, cal dir que molts altres ajuntaments han elaborat ja estudis de camins escolars per tal que anar a l’escola sigui una activitat segura i es pugui fer a peu. A Llavaneres continuem esperant que això entri a l’agenda de la regidora.

Voreres suficientment amples, passos de vianants adaptats, fomentar l’ús de la bicicleta amb vies i espais d’aparcament segurs són part d’aquestes polítiques de sostenibilitat que faran de Llavaneres un lloc millor per viure.