dijous, 31 d’octubre del 2013

Amb la mà a la butxaca del ciutadà

Ple extraordinari i urgent de 29 d'octubre de 2013

Convocat a les 11 del matí per a la 13h del mateix dijous. El nostre reconeixement pels qui vau complir amb la vostra responsabilitat i el nostre rebuig i denúncia per aquells que sembla no importar-los el simple fet democràtic.

Intervenció Joan Rubal (regidor de Gent) Ple extraordinari ordenances Fiscals
30 novembre 2013

"Rectifiquen. Per un cop, rectifiquen. Suposo que no esperen felicitacions....
Perquè el que van fer amb la reunió informativa i el que van fer ahir, convocant a la 1 del migdia d'un dia de feina, i fent-ho amb només dues hores d'antelació és simplement INDECENT. Ahir, accedint a fer el que van fer van deixar molt clar com son i quins son els seus valors democràtics i personals.
I estem avui aquí perquè els van dir que estàvem disposats a parlar. I si no fos així? I si no hi estiguéssim d'acord a aprovar les taxes, què passa que és justificable convocar en hores de feina? És d'una absència de moral, d'ètica política que espanta. Així que, primer de tot, deixi'm que els digui que no poden continuar així. No poden fer aquestes coses. De fet, aquestes coses han portat a l'alcalde a estar empitonat per la Justícia. Perquè cada cop que han fet una, a alguns ens han animat una mica més a seguir el camí de la denúncia. Vostès sabran.
Respecte al tema concret de les taxes. Reconeixent que avui estem asseguts aquí, jo no els puc felicitar.
- primer perquè la informació no ha existit.
- segon perquè una negociació ha de començar des de postures d'igualtat i no amb un fet consumat com el d'ahir.
- i tercer, perquè per molt que els meus companys i amics d'ERC, ho valorin molt, en realitat, vostès continuen amb la mà a la butxaca del ciutadà.
Dos temes:
A) en el tema de l'IBI, Incompleixen la seva promesa d'aplicar un coeficient reductor anualment del 10%. Això ho han dit, ho han publicat i cacarejat una vegada i una altra. Especialment l'alcalde Graupera. I, com és habitual, ara el que fan és incomplir, aplicant una reducció inferior. No arribaran al 10%. I diuen que l'ajuntament no té diners. Sí, es cert, però continuem gastant 250.000 euros en els seus sous. Ara una mica menys per la sortida del govern de 3 regidors de Convergència. Aquest és l'esforç que plantegen vostès....aviat veurem què proposen als pressupostos. Així, en l'IBI, tot i la promesa, no baixen fins on havien dit.
B) en el tema del CLAVEGUERAM....mà a la butxaca de la gent. L'any passat van recaptar vostès una burrada de diners que no havien calculat, perquè amb la pujada de l'IBI, ens pujaven automàticament la taxa pel clavegueram. Les queixes van ser, lògicament, molt nombroses. Mota gent va venir a l'ajuntament a veure que passava amb això, que devia ser un error. Si, van dir també: "Ha estat un error i l'any que ve ho corregirem". I ara, tornen a mentir. Sí, perquè la reculada en el clavegueram es queda a mig camí. Com que no poden pujar fins on volien l'IBI, ens casquen amb el clavegueram. De moment, els seus sous, continuen allà.
Per que no diuen al ciutadà que baixant el seu sou podríem estalviar-nos la pujada en altres conceptes.? És mes fàcil evidentment cobrar que renunciar a una part del sou de polítics que tenen.
Als meus companys de l'oposició: no ens enganyem, ni deixem que ens enganyin, ni confonem a la gent.
Avui estem agraint una cosa que hauria de ser natural i que es de dret i de justícia: ser informats i tenir l'oportunitat de defensar postures diverses. I aquestes coses no han de ser extres. Tenim dret.
Ah, senyora Carreras, en política, tot no val. Per aconseguir aprovar un tema, tot no val. Li demano que canviïn el to i les maneres i que, ara que sembla que és vostè la persona forta d'aquest govern, facin canviar la manera i el comportament de l'alcalde i del govern. Gracies."
Joan Rubal