dijous, 3 de setembre del 2009

Neteja de la rieraPer: Lluís Oliver


L'Ajuntament ens informen que, desprès de tres anys de no fer-ho, s'està netejant la llera del la riera.

"A grandes males" (tres anys sense netejar), "grandes remedios" (netejar amb excavadora per no deixar ni un bosí d' herba).
És una bona prevenció per les pluges que segurament arribaran aviat? Semblaria que no convé que hi hagin obstacles que impedeixin la circulació del aigua però som conscients que això farà augmentar la seva velocitat? Si l'aigua baixa més depressa el desmuntament dels marges serà més evident. Cal també evitar que la brutícia acumulada arribi al mar però per netejar cal acabar amb la vegetació?
Està clar que és més que dubtós que una actuació tan agressiva afavoreixi el manteniment de la terra dels marges quan l'aigua baixi amb força. Es destrueix també el senzill ecosistema que s'hi ha instaurat fins ara. Sabem que hi ha espècies protegides a la riera? l'Aloc n'és un exemple.
Consultant la web de la Agència Catalana del Aigua es pot llegir al document "CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L'EXECUCIÓ DE TREBALLS DE CONSERVACIÓ, ORDENACIÓ I NETEJA DE LLERES PÚBLIQUES" que:

  • Els treballs de conservació de lleres públiques tenen com a objectiu reduir qualsevol element que pertorbi la funcionalitat del règim del sistema fluvial, ordenant i/o respectant els valors naturals, així com els diferents elements que el configuren.
  • Les actuacions../..es basaran, únicament, en l'eliminació d'aquells elements que dificultin la capacitat natural de desguàs de la llera.
  • En el cas de deixalles, seran transportades fins a la destinació escaient (abocador municipal, deixalleria, etc.).
  • Els decapatges de terres i herbassars a cotes de marge es realitzaran de tal manera que no contribueixin a l'erosió posterior de la llera.
  • Si l'actuació comporta la reducció puntual d'espècies vegetals desordenades, es realitzarà de forma que s'eliminaran únicament els exemplars que puguin afectar la capacitat natural de desguàs de la llera,
  • En les aclarides selectives de vegetació prioritzaran els criteris que fomentin la persistència d'espècies autòctones de la comunitat vegetal...


Pot ser que el document tècnic a que faig referència no sigui d'aplicació en aquest cas, tot i que els punts que cito semblen de sentit comú, però estic convençut que no s'ha tingut en compte al hora de netejar la riera de Llavaneres. El fet de que s'hagi deixat la terra sense la subjecció que suposa la capa vegetal, afavorirà l'erosió dels marges. Encara bo que les arrels d'algunes malhaurades moreres ,tallades i deixades al descobert, ajudaran encara al manteniment del marges.


Sempre m'ha sorprès l'actitud del Ajuntament contra la vegetació: es fan parcs i jardins que despès es conserven amb poca fortuna (Cal Alfaro segueix degradant-se) s'autoritzen tales impopulars (com les fetes fa uns anys al final de la riera quan es varen tallar unes -crec que eren - pollancres altisimes per sustituir-les per palmeres en una plaça en-cimentada), però no se sap mantenir el mont vegetal autòcton.

Un projecte de riera, amb un manteniment continuat, que es limités a retallar la vegetació excessiva, estalviaría aquestes actuacions tan cares com espectaculars i poc desitjades, permetria gaudir d'un espai natural i evitaria possiblement alguns dels abocaments de deixalles o runes que ara es fan..

3 comentaris:

Professors Betlem ha dit...

Eliminar la vegetació dels marges fa augmentar la velocitat de l'aigua i per tant els marges es degraden més aviat.
Quants saben que a la nostra riera també hi ha espècies protegides com l'Aloc? Això no cal que sigui de domini públic però el que ha encarregat la neteja sí que cal que s'ho faci mirar.

Anònim ha dit...

La qüestió és si el que ha manat l'operació sap alguna cosa. Si és un tècnic, que em perdoni, però caldrà que pensi una mica en la seva funció.
Si és un polític, cal que tots ens ho mirem i preguem per a que aquesta persona no tingui més la confiança, perquè hi ha coses que són de sentit comú.
Esclar que quan l'únic que importa és donar satisfacció a algú per no sentir més queixes, ens hem equivocat votant aquest polític.
Hem patit molts anys la manca de preocupació pel medi natural i amb aquest govern de CIU, la veritat és que no hem guanyat res.

Anònim ha dit...

Jo pregunto: Amb les cameres de video-vigilància. S’equivoquen els
tècnic o el Alcalde??

En la neteja de les rieres: S’equivoquen els tècnic o el Alcalde ??

En la supressions del servei de menjador a la Gent Gran: S’equivoquen
els tècnic o el Alcalde ??

Masses coses fallen en aquest Ajuntament. O suprimint els tècnic, o
suprimint l’Alcalde, no es pot mantenir tanta inutilitat en el
Ajuntament.

Salut: manolo un de la gent gran