dilluns, 24 de febrer del 2014

EL NOU PROJECTE DE PAVELLÓ. Resposta al FÒRUM CIUTADÀ

Escrit en resposta a la petició del Fòrum Ciutadà de Llavaneres, en relació al posicionament dels grups polítics en el tema del projecte de nou pavelló a la zona esportiva.


 1. Quins són els arguments de l'oposició per votar en contra del projecte?
  Des de Gent volem manifestar que tenim clar que Llavaneres necessita un nou pavelló. El que no volem és que el projecte acabi quedant a mitges, ni hipotecar econòmicament el poble els propers anys. El projecte bàsic total de la instal·lació puja a 3,2 milions d'euros. Les subvencions no cobreixen el total i ens cal assegurar que, amb els recursos propis de l'ajuntament, podrem fer front a tota la despesa. Cal tenir en compte també que el pressupost del projecte bàsic acaba gairebé sempre incrementant-se i afegir-hi el manteniment de la instal·lació.
 2. Condicionar l'antic pavelló pot ser una alternativa realista al nou projecte?
  Sabem que l’antic pavelló no pot ser l’alternativa a llarg termini i que el seu condicionament no arribarà a ser mai una solució definitiva. És cert que no en som propietaris, però també és cert que una de les condicions del contracte que permetrien el tancament d’aquest vell pavelló és la de disposar-ne d’un altre. Encara que la situació està complicada en tot el que fa a la zona esportiva, estem convençuts que no hi ha força legal com per tancar-lo sense disposar d’un de nou.
  Un nou pavelló és millor que el condicionament de l'antic però per tirar endavant el nou projecte cal tenir plens garanties de viabilitat econòmica.
 1. Quines garanties de viabilitat econòmica té el projecte? Hi ha un informe independent que ho validi?
  El govern diu que no cal un informe econòmic i que ja ho han calculat. Però volem un informe independent elaborat o assumit per la Intervenció de l'Ajuntament, que no estigui sotmès a l’interès polític o partidista, que validi l'informe de viabilitat econòmica del projecte.
 2. Ens podem permetre la renuncia a les subvencions atorgades?
  El que no volem és quedar atrapats en un projecte per una subvenció parcial, ja que més de la meitat del projecte s’haurà de finançar amb recursos propis de l’Ajuntament. Ja tenim massa obres parades i que responen a iniciatives i interessos no del tot clars. La justificació de la pèrdua de subvencions no pot justificar l’inici d’un projecte que faci embarrancar l’economia municipal. Per això volem un informe tècnic i solvent. I no serveix un escrit d’un assessor “pagat” pel govern.
 3. Què en pensen realment les entitats esportives? Se les ha convocat? Com és que no s'ha plantejat fer el Consell Municipal de l'Esport de Llavaneres?
  Entenem que s'ha començat la casa per la teulada. Cal trobar i treballar per un consens dels grups polítics i també de les entitats. Des de Gent no donarem el vistiplau a cap projecte del que no ens en puguem responsabilitzar en el futur. Estaríem plenament d'acord amb que el projecte ja s'havia d'haver treballat fa temps i que les entitats hi tenen també un paper primordial. El Consell Municipal d'Esports hauria estat una gran eina per fer avançar el projecte.
 4. Quan i com s'ha negociat el projecte amb l'oposició?
  Hi ha hagut dos actes informatius abans de portar el projecte al ple: el primer va ser amb la presentació a les entitats, del qual es va excloure a l’oposició. No creiem que una trobada per presentar un projecte tancat sigui una negociació o una intenció de trobar consens. Des del govern sempre es plantegen les coses a un “tot o res”. Un “això és el que hi ha”. I aquestes no són formes per al projecte d’inversió més important dels propers anys. La crida de l’alcalde a través de Facebook a “pressionar” (literalment) als partits de l’oposició és una manera barruera i bruta de resoldre i gestionar problemes. I encara que sigui habitual per part d’en Graupera, no és acceptable. No acceptem que des del govern es provoqui l'enfrontament entre les entitats i els grups polítics. El que cal és buscar l'acord i els de Gent hi serem quan en tinguem prou garanties.


3 comentaris:

Joan Porta ha dit...

Holes! com a vilatà de Llavaneres em preocupen tres coses, el futur endeutament del nostre ajuntament, perdre les subvencions del pavelló si no el fem, i que per falta de comunicació del govern amb l'oposició s'enroqui.

El punt clau es "l'endeutament" i això si no poseu numeros damunt la taula porta a subjectivismes. ¿com es financia la part que toca pagar a l'ajuntament? qui dona viabilitat al crèdit, per que algú l'haurà donat? La subvenció es a canvi d'uns requeriments mínims, no? ¿quines altres obres estan parades? Bé, resumint, molts interrogants en la postura del govern i de la oposició encara. De totes maneres, gràcies per informar, jo almenys valoro auqesta feina! siau!

Joan Rubal ha dit...

Anirem a pams, Joan. La part que toca finançar a l'Ajuntament va dels 1,7 als 3,2 milions; o sigui 1,5. Això sense comptar el que s'incrementen els costos amb el projecte executiu i la pròpia execució de l'obra, i sense comptar els costos d'urbanització de la zona (pavimentació carrers, canalitzacions, enllumenat...). Durant el Ple, quan veuen que no convencen, diuen (oh, miracle) que tenim el fons del Patrimoni de Sol i habitatge de l'Ajuntament: 800 mil euros més. I la resta? doncs la resta hauran de ser MÉS recursos propis que, ara per ara, no sabem on són.
Per què ens preocupa el tema econòmic? doncs perquè la tresoreria de l'Ajuntament, la disponibilitat de diners és un dels punts crítics de l'Ajuntament ara. També perquè volem números realistes i no maquillatge. Per a que s'entengui: estem tancant exercicis amb "superàvit", però la realitat és que generem despesa que ha de passar d'un any a l'altre, d'un pressupost a l'altre per manca de partides pressupostàries. Això és una maniobra habitual, però no podem tancar els ulls i hem de valorar el dèficit anual real. O sigui, si generem cada any més despesa que ingressos tenim. Gràficament seria com anar pagant amb "visa" indefinidament. i. més endavant, demanar crèdit per pagar el que havíem ajornat de "visa". Això es trenca o bé fent economies (gastant menys i sanejant a poc a poc) o bé per "suspensió" quan ja no pots afrontar el pagament de les quotes de visa. No volem arribar a aquest punt. Per això demanem un mínim estudi que en digui que podrem pagar les quotes, com a mínim en la primera etapa (cinc anys), que seran els més durs per la situació econòmica general...Entenem que no és raonable que parlem de superàvit quan tenim el contracte més gran de l'Ajuntament (recollida de residus) sense pagar des de l'octubre. I no és l'únic.

Joan Rubal ha dit...

Respecte la "viabilitat del crèdit" que preguntes, crec que hi ha una confusió: el que demanem és un informe de viabilitat del projecte sencer. Perquè els organismes que ofereixen les subvencions demanen un projecte, però no els preocupa res més que la seva part de finançament. De fet, és lògic, perquè si al final el projecte no surt endavant, retiren la subvenció i punt. En el pitjor dels casos: que s'hagi utilitzat una part o tota la subvenció i quedi paralitzat el projecte, només afecta l'ajuntament, però no a la Diputació o a la Generalitat, perquè ells havien compromès aquesta part del finançament. Per això, l'únic que s'ha de preocupar de què el projecte es pugui pagar en la seva totalitat és l'Ajuntament, perquè és qui no podrà disposar de les instal·lacions si no les acaba. I volem que es garanteixi mínimament la viabilitat econòmica.
Si no disposem de diners suficients, d'aqui a un any o dos podria algú decidir que per efer economia i tenir diners per aquest projecte cal tancar...un servei municipal; o bé fer fora a més mebres de la brigada, o a reduir el personal d'atenció al públic, a d'assistència social...No volem arribar a aquest punt. Si cal reduir personal ha de ser planificant i justificant per la reduccio de serveis i de necessitats, no per pagar obres deixant sense atendre altres àrees necessàries...