dimarts, 31 de desembre del 2013

Sabem què volem dir, no ens faran perdre el fil del discurs.

Una gestió transparent, respecte a la democràcia i a les persones és el que reclamava en Joan Rubal, regidor de Gent, en la seva intervenció al passat ple de dilluns 30 de desembre. El ple tornava a estar convocat a les 12 del migdia, en horari laboral, i menystenint el dret dels representants del poble a complir amb el seus deures com a professionals. La intenció tornava a ser el dificultar l'assistència dels regidors de l'oposició ara que el govern ha quedat en minoria.

Al punt 8 s'hi defensava el vot de cada grup sobre la proposta de modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), una normativa que estableix el qui, el com i el quan del funcionament de l'ajuntament.

També s'hi inclou:
  • L'exigència a l'alcalde que deixi de menystenir les opinions diferents a la seva.
  • El destacar la decisió del tribunals d'acabar imputant l'alcalde.
  • La reclamació del dret de tots els regidors de consultar la documentació de l'ajuntament. Si no hi ha res que amagar no té sentit les dificultats que s'hi posen.
  • Que es digui al web municipal que les taxes es van “aprovar per consens” quan el govern hi va votar en contra.
  • El dret a facilitar la participació ciutadana en la gestió municipal. Ja hi era però amb les noves modificacions del ROM ara serà molt més senzilla.
  • La simplificació, amb el nou ROM, de les intervencions al plenari dels propis regidors que fins ara no podien interpel·lar directament al govern doncs s'han hagut d'entrar les preguntes una setmana abans del ple.
  • Cap justificació a una nova convocatòria a les 12 del migdia. No hi ha cap punt que no s'hagués pogut esperar a tractar-lo a les 21h, malgrat el regidor Costa Matas (PP) provi de justificar-ho dient que l'endemà és vigília de festiu.
El que tampoc ens sorprèn és el continu de l'alcalde, sense escoltar res del que se li està reclamant, provant de tallar la intervenció del regidor amb l'argument que “el debat no correspon”. Jutgeu vosaltres mateixos (disculpeu la qualitat del so i les imatges que ham hagut d'obtenir de manera particular)