divendres, 8 de juliol del 2011

Salut democràtica? Llum, càmeres i ….. acció

Per: Miquel Molinàs


Tots tenim clar que a l'alcalde d'un poble net, segur i tranquil l'hi hauria d'agradar que el veinat estigués sempre i puntualment ben informat. Malhauradament ja no ens sorprenen els trets autoritaris i dèspotes d'aquest actual alcalde. Els vots i el pacte, molts pensem que vergonyant amb el PP, li dónen el dret a ser alcalde però també l'obliguen a un comportament ètic i just.
Tampoc ara, res de res. Just abans que comencés el darrer ple d'Organització, el de l'esbroncada per la pujada de sous, en Bernat Graupera va atrevir-se a dir en un to amenaçador a aquells qui estaven amb la seva càmera que “el Ple no es podia gravar”. Alguns van guardar la càmera pensant que hi havia d'haver alguna raó de pes per aquell comentari i que l'alcalde sabia el que es deia.
Que sabia el que es deia ho tenim ben clar, no volia de cap manera que el que es pogués tractar al ple es veiés fora d'aquella sala. Sobre les raons de pes per no poder gravar els plens hem trobat aquestes referències per tal que vosaltres mateixos en pogueu treure les vostres pròpies conclusions.

Un cas real (bloc personal). L'exemple per a no seguir de l'ajuntament Ibi. (videos you tube)
Algunes notícies favorables al dret de gravar els plens:
  1. Insistir en querer grabar un pleno no es desobediencia según un juez (Córdoba) “la norma general indica que els actes polítics són publics en els seu més ampli sentit de la paraula”
  2. TSJCV reconoce el derecho el derecho a grabar un pleno a la asociación a la que se le negó (València): “la prohibició viola el dret fonamental a comunicar o a rebre lliurement una informació veraç”.
  3. Un juzgado autoriza a un vecino a grabar los plenos de Villamayor de Gállego. (Saragossa): “Cal preservar el dret a la informació”
Sentències
  1. TS Madrid. Contra l'acord de la Comissió de Govern d'un ajuntament sobre la gravació i difusió de les sessions del Ple.
    "El ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información no tiene otros límites que los fijados explícita o implícitamente en la Constitución, que son los demás derechos y los derechos de los demás.”
  2. TSJ València . Contra la prohibició de gravar els plens i contra la resolució d'alcaldia que desestimava el recurs de reposició.
    “La publicidad de las sesiones del pleno, implica en eséncia que, cualquier ciudadano, pueda conocer pormenorizadamente todo cuanto en un pleno municipal acontece”
A Llavaneres en tenim reglamentació però sense referència concreta
  1. Modificacions (març 2008) Notícia web municipal ; Document Pdf
Titol III Dret dels ciutadans a participar i a ésser informats
Capítol I Dret a la informació
Capítol III Els mitjans de comunicació
...
Article 86 .- L’Ajuntament potenciarà la Ràdio i la Televisió local com a eina bàsica de
comunicació, informació i participació ciutadana, prioritzant la vida associativa del
municipi.
Títol IV. El dret dels ciutadans a la participació
Article 91. Contingut general del dret de participació
...
4.- Sense perjudici dels anteriors canals informatius, en qualsevol moment podran
establir-se canals complementaris tecnològics quan les circumstàncies ho facin
necessari o aconsellable per tal de donar als ciutadans/es la informació més ràpida
amb el major abast legalment possible.

Jutgeu vosaltres mateixos... i això sí actueu en conseqüència i no pel criteri interessat i pocavergonya d'alguns que no per tenir poder vol dir que l'apliquin amb justícia. A veure si al final el poble a més de voler-lo net, segur i tranquil també el tindrem desinformat.