diumenge, 3 d’agost del 2008

L'ACCÉS PROVISIONAL A LA NOVA ZONA ESPORTIVA I LA TANCA DE DOBLE ONA

L'accés peatonal a l'actual a la nova zona esportiva és provisional. Està previst adequar-lo seguint les normes de seguretat i de accessibilitat. Ja es treballa per dissenyar la mesura definitiva que s’ha d’executar quan la zona esportiva es posi en marxa de manera estable i definitiva.
La polèmica sobre el model de tanca i la seguretat de les motos també es té en compte.

Som conscients que el sistema de tanca de doble ona està sent substituït per augmentar la seguretat de les carreteres pels problemes en els accidents amb motos. De tota manera, els dos criteris bàsics de treball per a decidir la substitució no es donen al tram afectat de Llavaneres. Aquests criteris que fan recomanable la modificació o substitució de la tanca de doble ona són:
- Radi de curvatura. Corbes molt tancades que fan més probable la bolcada o caigudes en moto.
- Velocitat de projecte.
Cap dels dos supòsits es dóna en aquest tram. La velocitat màxima establerta en aquest tram és de 50 km/h, el que també fa que la probabilitat d’accident aquí sigui molt baixa en relació amb carretera oberta amb velocitats de circulació de via interurbana.

En qualsevol cas, amb o sense tanques, el que cal és demanar que tothom respecti el límit de velocitat d’aquest tram, com el de la resta de vies urbanes de Llavaneres.

1 comentari:

Unknown ha dit...

Tot i tenint en compte les consideracions d'aquest escrit, seria preferible que les tanques s'ajustessin al model que protegeix efectivament en el cas d'accident de motoristes, si més no, servirien d'exemple i demostraria que, com a mínim, en les noves instal·lacions es te en comte aquest criteri.