dimecres, 28 de desembre del 2011

"A Costa" de qui es paga tot això? - Pressupostos 2012

La mala gestió del personal
Al debat dels pressupostos es va parlar també de les modificacions de la plantilla per l'exercici del 2012.
Respecte a la gestió de personal ja fa temps que sospitem que aquest govern prioritza les qüestions "d'amiguisme" abans que pensar en la millora de la gestió del servei. No oblidem el cas vergonyant de la psicòloga i la logopeda.
El regidor de torn Sr.Bartomeu va parlar de la reducció de cinc places a la plantilla: 1 interventor, 2 auxiliars administratius i 2 peons. Estalvi en la despesa, millora en la gestió? Ens sembla que ni una cosa ni l'altra, ens expliquem.

Error de càlcul?

Als pressupostos el govern contempla una rebaixa de 258.000€ en pagaments a la Seguretat Social. Aquest import correspondria a una reducció de 800.000€ en sous, el que no quadra amb la reducció de personal abans esmentada que "només" hauria de suposar un "estalvi" en sous a l'entorn de 150.000€. Aquest error en el càlcul de l'estalvi suposarà un increment de la despesa de +108.000€.
Si no som capaços de quadrar un càlcul tan senzill com aquest quina credibilitat ens mereixen els altres?
El que sí estem convençuts que hauran tingut en compte és l'increment dels pagaments a la Seguretat Social corresponents als sous de l'alcalde, la regidors Carreras i el senyor Costa.

El silenci del Sr. Ramon

El regidor de Gent Joan Rubal va preguntar al regidor de Serveis Municipals i Manteniment Sr. Salvador Ramon sobre si ja s'havia comunicat als treballadors de la brigada la seva baixa pel 2012 o si sabia si el Sr. Costa havia decidit acomiadar algú més de la brigada. No va contestar. Tampoc no va respondre a la pregunta de si sabia en quina partida s'havia contemplat el pagament del deute de 800.000€ que tenim amb l'empresa de recollida d'escombraries. No va quedar gens clar si és que no ho sabia o no el van deixar parlar.
Això suposaria una desviació de +800.000€ més al pressupost. No reconèixer el deute és com fer trampes al solitari. El problema és que estan jugant amb els diners de tots.

Ampliacions de plantilla sense justificar

Per una banda s'acomiaden 5 treballadors i per l'altra s'amplien les jornada del tècnic informàtic i del de sanitat i s'incorpora la plantilla un agent més de policia. Aixó s'ha d'explicar molt bé i tampoc no es va fer. Tampoc no es va justificar la creació d'una plaça de Cap de Parc Mòbil. El regidor Rubal va denunciar que ni s'havien definit les funcions d'aquest nou càrrec i va explicar que quan va demanar detalls sobre la feina que havia de fer aquest nou càrrec el govern desconeixia quants vehicles disposa l'ajuntament ni que les condicions de rènting dels vehicles de la policia inclouen ja el seu manteniment. També es va fer notar que aquest nou càrrec podria suposar la incorporació d'un nou conductor més per substituir l'actual quan aquest hagi de fer les funcions de Cap de Parc Mòbil. Un desfet de temps i de diners.

L'estupidesa d'aquest govern ens afecta a tots. Nosaltres només sabem "a Costa de qui" s'està pagant tot això.