dimarts, 5 de juliol del 2011

Declaració d'en joan Rubal sobre els incidents al Ple d'Organització

Per: Joan Rubal Díaz,  Regidor de Gent de Llavaneres

Davant de les reaccions d’alguns regidors de govern en relació als incidents del passat dia 17 de juny durant el ple d’Organització , i amb posterioritat a aquest, vull manifestar i deixar ben clar que:
En Joan Rubal, com a regidor i com a ciutadà no comparteix els insults (si es van produir) s’adrecin a qui s’adrecin; òbviament, i encara menys, justifico ni emparo l’agressió física ni tan sols l’amenaça com a expressió política o de manifestació de descontentament o insatisfacció ciutadana. La violència i l’amenaça no es compta entre les meves eines de fer política.
Dit això, ha de quedar clar que aquest tipus de manifestacions (insults, amenaces o agressions) són responsabilitat de qui els exerceix i no dels que, amb dignitat i amb la major de les correccions vàrem expressar durant el ple la nostra oposició a un quadre de retribucions que, personalment, continuo considerant desmesurat, abusiu i mancat de qualsevol tipus de sensibilitat o solidaritat amb el ciutadà i els treballadors municipals.
Respecte a la distribució d’octavetes informatives sobre la proposta de retribucions i el cost per al municipi, haig de dir que és ben curiós que el retret que es fa no sigui al contingut, que és reconeix com a cert, sinó al fet mateix de la distribució i del posar en coneixement del ciutadà el que està passant. Això em ratifica en el fet que la nostra crítica expressada durant el ple no està mancada de raó, sinó que, a més, alguns membres del govern en són conscients de la incorrecció que han comés amb els sous assignats.
Així, torno a reiterar: en cap moment durant el ple ni a posteriori, vaig proferir insult a cap regidor (ni se’m passaria pel cap) i molt menys agredir-los. Jo si sóc conscient de la dignitat que ostenten com a regidors i que aquesta representació, mereix un respecte. Dit sigui de pas, que en més d’una ocasió i de dues, jo, com a regidor, no he gaudit del mateix respecte i consideració des del govern.
Posats aquí, cal assenyalar que, si el que s’ha expressat públicament durant el ple no és fals (i no ho és), els regidors del govern que han decidit la pujada de sous de tots els membres (repeteixo: de tots) són els que han d’assumir les reaccions d’indignació dels ciutadans i no culpar als que no hem fet més que complir amb el deure de debatre, criticar i controlar l’acció del govern, que és, en definitiva, la nostra obligació. Que cada pal...
Sóc conscient que aquestes postures ja fa temps que no són gratuïtes i que les reaccions del govern no es faran esperar. Així, estic i estem preparats a Gent de Llavaneres per a rebre “la torna” d’aquest govern que culpa a l’oposició de les seves pròpies accions. Vull recordar que, acabada la intervenció dels grups de l’oposició, ni l’alcalde ni el regidor d’Hisenda es van dignar a prendre la paraula per tal de raonar o argumentar la seva proposta; es va passar a votació sense ni tan sols donar explicacions a la resta de representants ni als ciutadans presents a la sala de plens.
Joan Rubal Díaz
Regidor de Gent de Llavaneres
Sant Andreu de Llavaneres, 5 de juliol de 2011