dimarts, 14 de juliol del 2009

Telecomunicacions a LLavaneresLluís Oliver


Dies enrere l'Ajuntament anunciava la col·locació de càmeres de vigilància al municipi. Sembla que els serveis policials del poble porten les iniciatives en temes de tele comunicacions gràcies a unes jornades a les que van assistir alguns responsables policials.

La posta en marxa d'aquestes càmeres requereix de un sistema de tele comunicacions i sembla que l'Ajuntament ja ha iniciat (encara que no ho ha fet públic) les proves de la xarxa inal.lambrica.

Segons un fullet informatiu de LOCALRET (pàgina10)
 1. La implantació de xarxes sense fils en l’entorn municipal implica el compliment
  d’una sèrie de requisits que facin aquests sistemes plenament sòlids: l’existència
  d’un projecte tècnic solvent, un model de negoci contrastat, l’adequació a les
  normatives i l’establiment del manteniment i la gestió oportuns per a fer-ne una
  eina econòmicament sostenible i socialment rendible. El projecte de construcció
  d’una xarxa sense fils hauria de treballar a les fases següents:
  Definició del projecte: Establir les línies del projecte com són l’abast territorial,
  els serveis que es volen oferir, la partida pressupostària.
  Estudi sobre el desplegament tècnic i econòmic: Anàlisi de la solució tècnica
  més adient a l’indret seleccionat i al tipus de servei que es vulgui donar. A partir
  d’aquest estudi també cal fer una aproximació econòmica del projecte.
  Estudi jurídic i de model de negoci: Analitzar els passos que ha de fer
  l’Ajuntament per tal que la solució sigui 100% legal, així com també definir el
  model de negoci més adient al municipi.
  Requeriments per a la construcció de la xarxa: Condicionants que haurà de tenir
  la xarxa de telecomunicacions sense fils.
  Requeriments de WISP: Condicionants que hauran de complir els WISP
  (Wireless Internet Service Provider) per oferir el servei d'accés a Internet
Es de suposar que l'Ajuntament ha tingut en compte tots aquests punts abans de posar-se en mans del tècnics de guifi.net.
Estaria bé que l'Ajuntament ens informés sobre aquests projecte.

1 comentari:

Unknown ha dit...

Lluís espero que l'Acalde pugui llegir el Blog Gent de Llavanres sobre Comunicacions a Llavaneres i veura on es el profesor i segur que te contracte com tenic en la materia
salut manolo