dilluns, 2 de març del 2009

Gent deixa el governDijous passat, 26 de febrer, l’alcalde Bernat Graupera va destituir el Regidor Joan Mora de les seves funcions dins el govern municipal de Llavaneres.
Davant d’aquesta nova situació, Gent de Llavaneres manifesta:

• Per a Gent de Llavaneres, el sentit del pacte de govern, era constituir una majoria per tirar endavant projectes comuns que fessin avançar socialment el nostre poble, posant els interessos del municipi per davant dels interessos de partit.

• Durant aquest dos anys de govern hi ha hagut les discrepàncies lògiques que suposa la convivència de tres partits. Aquestes discrepàncies s’han resolt sempre dins la mecànica que establia el mateix pacte: comissió de seguiment i funcionament de la junta de govern.

• Gent de Llavaneres només hagués entès la destitució d’un regidor per tres motius: la deslleialtat al govern, la incompetència manifesta o bé la comissió d’irregularitats o il•legalitats en les seves funcions. Cap d’aquests tres casos s’han donat en la persona d’en Joan Mora. Raó, per la qual entenem que és una decisió no justificada.

• La decisió de la destitució d’en Joan Mora s’ha pres unilateralment, fora del govern municipal i fora de la comissió de pacte. És, per tant, l’alcalde Bernat Graupera qui ha d’explicar el sentit i l’origen d’aquesta decisió.

• Sobre la feina d’en Joan Mora, durant aquest dos anys que hem treballat plegats, només podem dir que ha estat excel•lent, tant pels resultats que s’han obtingut com per la seva dedicació. Ell ha afrontat un dels problemes més complexos d’aquest municipi com és la integració del jovent en la vida social del poble. L’Ajuntament Jove és la màxima representació d’aquesta gestió valenta i amb la que sempre ens hem sentit solidaris.

• El pacte de govern establia un repartiment de responsabilitats que s’ha modificat i també concretava els mecanismes de diàleg i de consens a utilitzar per a qualsevol canvi en aquestes responsabilitats, Entenem que amb aquesta destitució s’han trencat les bases sobre les quals es va sustentar el pacte de govern de 2007.

• Per tot això, Gent de Llavaneres, reunida en assemblea el passat 27 de febrer del 2009, hem decidit, per unanimitat, comunicar als nostres socis de govern, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, la renúncia del nostre regidor a les funcions de govern que se li atribuïen a l’esmentat pacte, al considerar que aquest ha estat trencat.

• Gent de Llavaneres continuarà treballant des de l’oposició amb el mateix entusiasme i dedicació amb que ho hem fet des del govern. Qui ens coneix, sap que una de les nostres virtuts és la voluntat d’escoltar i la capacitat de treballar. Ens trobareu, doncs com sempre, disposats a tirar endavant iniciatives que millorin la vida al nostre poble.
Joan Rubal Díaz ..............Regidor de Gent de Llavaneres
Rogelio García Ortiz..........President de Gent de Llavaneres


Sant Andreu de Llavaneres, 27 de febrer del 2009