divendres, 21 de febrer del 2014

Un govern en contra de la majoria


Publicat l'11 de febrer al facebook d`en Joan Rubal, regidor de Gent

"Avui enviem una queixa al Síndic de Greuges per a que intervingui davant l'alcalde de Llavaneres, que es nega a enviar a publicació la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM). La modificació que es va aprovar per majoria absoluta...el 30 de desembre! Continua sense publicar-se per evitar que entri en vigor.

Què suposarà el nou ROM? Doncs, entre altres coses, que:
- la gent del carrer podrà intervenir més fàcilment davant del ple quan tingui assumptes a tractar; 
- el ple s'haurà de reunir una vegada al mes i no cada 2 mesos, com ara. Això vol dir més control de lo públic; 
- la modificació significarà que no hi ha límit al nombre de preguntes que es poden fer al govern i també que les preguntes es responen una a una. Ara resulta gairebé impossible que el públic segueixi les respostes ja que obliguen a fer-les totes i es responen totes de cop. És una manera de diluir i dissimular quan hi ha preguntes incòmodes. 

Aquestes són algunes de les modificacions que vol evitar l'alcalde Graupera. Demà passat, quan tornem a tenir una campanya, tornarà amb tota la cara a parlar de participació ciutadana, però ara no vol sentir a ningú. Evidentment a ningú que li digui coses crítiques"