dissabte, 8 de febrer del 2014

L'alcalde governa en contra de la majoria del ple


El 30 de desembre el ple va aprovar unes modificacions al Reglament Orgànic Municipal (ROM). Aquestes modificacions que van ser aprovades per majoria han de ser publicades al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Després l'acord passa a una exposició pública per si algú hi vol fer al·legacions. Passat un mes de l'exposició pública, l'acord entra en vigor.
Doncs, com a l'alcalde no li agraden els canvis aprovats, el que fa per evitar que entri en vigor és no signar l'autorització per publicar l'anunci al DOGC. Fa dues setmanes encara l'alcalde no havia autoritzat la publicació i els funcionaris continuen esperant...

Les modificacions aprovades i retingudes al ROM inclouen:
  • Que el ple recuperi les atribucions per posar els sous als càrrecs polítics de l'ajuntament (fins ara les conserva l'equip de govern).
  • Recuperar els plens cada mes (amb l'antic ROM són cada dos)
  • Fer més comprensibles les intervencions dels regidors als plens, obligant a respondre les preguntes una a una (no totes alhora com fin ara)
  • Facilitar la intervenció de la gent als plens
  • Facilitar la convocatòria de les Audiències públiques demanant la recollida de 100 signatures. ( amb l'antic ROM cal recollir-ne 300)
Aquest és l'alcalde que tenim: un home que no demostra respecte ni per la majoria. Un polític així no és de fiar. Una falta de respecte de alcalde i també del govern, perquè els seus companys: Carreras, Molins i els del PP: Costa, Bartomeu i Majó li permeten seguir funcionant així.

Així ens governen i així ens va. Continuarem defensant els drets de tots.