dissabte, 24 de novembre del 2012

Decrets nuls i informe Antifrau


El passat dilluns 19 de novembre vam oferir un altre espectacle al ple. Les irregularitats i arbitrarietats van tornar a ser protagonistes.
D'entrada cal destacar el poc respecte de l'alcalde per un dels presents al ple al que, sense el seu consentiment, en volia fer constar la seva assistència a l'acte. La protesta airada del mateix veí demanant explicacions sobre el motiu de la proposta, dels regidors de l'oposició i del públic assistent, va fer que que en Bernat Graupera desistís i retirés la proposta. No es digne abusar ni utilitzar les persones. Des d'aquí volem fer públic el nostre sentiment de suport al veí afectat per l'actitud de l'alcalde. No entenem ni acceptem tampoc l'actitud passiva dels companys de govern de l'alcalde que tampoc van mostrar cap reacció davant d'aquella situació.
El ple extraordinari, el segon en aquest mes, va ser convocat per l'alcalde el mateix dilluns dia 19 a les 15h, just 6:30 hores abans del ple. Estarem d'acord que així no es facilita la informació dels ciutadans.
El motiu d'aquesta convocatòria, tan extraordinària i urgent, era conseqüència de l'informe rebut, ja fa un mes, de l'Oficina Antifrau de Catalunya
Aquest informe instava el consistori a fer la revisió per a la declaració de nul·litat de 25 decrets d'alcaldia per nomenament i contractació de personal laboral a l'ajuntament. Vaja que es va tornar a fer el que no s'havia de fer i a més es va fer de manera irregular.
Tampoc no es va permetre als regidors de l'oposició l'accés al esmentat informe complert de l'Oficina Antifrau fins una hora i mitja abans del ple. D'aquest informe, fins aleshores, només en costava un únic full a l'expedient i sense el resguard signat de la seva recepció. No se si ens podem estalviar el qualificatiu de la mala fe però no podem deixar de declarar l'actuació d'incompetent i interessada.
Volem que se sàpiga la veritat i que després cadascú i lliurement en pugui treure les seves pròpies conclusions.