diumenge, 21 d’octubre del 2012

Menys atur a Llavaneres?

Per: Miquel Molinàs

No és lícit en cap cas fer demagògia i menys amb el problema de l'atur. Hem llegit al web de l'ajuntament “Menys atur a Llavaneres”, en referència al mes d'agost passat. Aquesta notícia també es reflexa, en l'espai del PP, en la revista “Informatiu municipal” del mes d'octubre-novembre.
Les persones aturades a l'agost han estat 6 menys (-1'02%) que el mes anterior però no es diu que la variació anual de l'atur a Llavaneres, respecte de l'agost passat, és de 21 persones més (+3,74%). Aquest setembre hi ha 8 aturats més i cap notícia.

El que no s'explica tampoc, és que el que ens costa a tots el regidor de l'àrea. Respecte de l'anterior govern, el sou per la regidor s'ha incrementat més del doble (un 164%). Tampoc es diu que, tenint en compte que la seva dedicació a temps parcial és d'un 60%, l'increment del sou corresponent respecte del govern anterior és d'un 340%.(font: SOSLlavaneres).
Semblaria que aquest increment al sou hauria de reflectir-se en la reducció de l'atur al poble. Si voleu repassar les dades d'anys anteriors ho podrem fer als Reportsd'atur del web del Consell Comarcal.
Atenent a l'estadística és cert que a Llavaneres l'índex d'atur presenta un percentatge reduït respecte d'altres municipis de la comarca, la taxa d'atur comarcal és del 16,62% i la de Llavaneres del 10,69% . El PP, però, s'afanya a dir implícitament que és gràcies a la seva feina, un dels seus regidors és el responsable de l'àrea, que el percentatge sigui així. El que que s'hauria d'analitzar és si hi ha d'altres indicadors, com podria ser la realitat social de Llavaneres, que també ho podrien justificar. Tampoc ens diran que des del 2009, les primeres dades Reportsd'atur del Consell Comarcal del Maresme, l'atur a Llavaneres és inferior a la mitjana comarcal.
Perquè a aquesta regidoria disposa d'un sou per dedicació a temps parcial? Sempre he pensat que aquest sou del regidor de RRHH respon més a una condició del PP per resoldre una necessitat molt concreta i personal, acceptada pel govern de CiU. Aquests, grup majoritari, l'hauria acceptada pel blindatge de la gestió que representa una majoria absoluta. Així s'estalvia de donar explicacions a una oposició que podria posar en risc qualsevol decisió presa. La “sintonia” CiU-PP, amb la que justificaven el pacte, amaga per mi d'altres interessos.
No volem demagogs. Llavaneres necessita polítics responsables, una gestió neta i una informació clara.