dimarts, 14 de febrer del 2012

Dret a rebre informació


Com a regidor de l’Ajuntament de sant Andreu de Llavaneres, entenc que tinc dret a rebre informació sobre els assumptes administratius que afecten al consistori o als seus treballadors o representants polítics. Crec en el meu dret i en el fet que aquest no pot ser limitat ni restringit si no és per raons judicials o de preservació de l’honor de terceres persones. La setmana passada, tot i així, vaig sol·licitar per la via establerta informació (vista d’expedients) de tres assumptes:
- Una pòlissa que el govern de CIU i PP ha aprovat contractar a favors dels càrrecs electes de l’Ajuntament.

- Un expedient obert per l’Oficina Antifrau de Catalunya per diverses actuacions de contractació de treballadors per via de decret d’alcaldia.

- Un expedient Obert per l’Oficina Antifrau de Catalunya per possibles irregularitats en actuacions de disciplina urbanística que poden afectar també l’alcaldia.

Avui he rebut resposta a les tres peticions: s’autoritza la vista de la pòlissa d’assegurança d’electes (jo també soc un càrrec electe i ningú no m’ha consultat ni informat de si soc objecte d’una assegurança que paga l’Ajuntament).
En canvi es denega la vista de l’expedient que afecta a les suposades actuacions de l’alcalde i de les quals l’Oficina Antifrau de Catalunya ha requerit informació. Se’ns denega, doncs, la informació sobre els requeriments que aquesta Oficina Antifrau ha fet a l’Ajuntament (quan, com i quins documents ha sol·licitat) i també la resposta que l’Ajuntament ha donat a aquestes peticions (què, quan i com s’ha enviat a l’Oficina Antifrau). Hem demanat veure els expedients administratius. Sobre ells no hi decretat ni imposat cap secret judicial (són, de moment, temes administratius) i es demana coneixement des del càrrec de regidor per a fer la nostra feina de control de l’acció de govern. L’únic “secret” imposat és el de l’alcalde i de tot el govern, que no sabem què amaguen ni per què.

Digne d’aquest alcalde i del seu govern “curt” de salut democràtica, covard i fosc. Aquesta és la darrera bateria de “transparència” que el senyor Nogueras i la senyora Carreras “figures fortes” del govern consenteixen, un dia i un altre i del qual participen, pel que sembla, a plena satisfacció.
Ho lamentem, perquè quan no s’aplica transparència les possibilitats de corrupció són majors. Ho lamentem perquè quan es posen dificultats a la informació a un regidor potser s’estan amagant coses difícils d’explicar a la gent.
Sabem quina és la nostra obligació de reserva i de discreció i sabem què vol dir protegir a tercers, però només hem demanat veure l’expedient. Com que no s’ha concedit, aquest regidor se sent alliberat de l’obligació de discreció en els assumptes que no li siguin facilitats des del propi ajuntament, és a dir lliure de “tractar” a nivell públic tot el que pugui conèixer per altres vies i no les derivades del meu càrrec. En un ajuntament “normal”, amb un “alcalde i govern normal“, la via normal és la de consulta lliure dels expedients municipals. Ja es veu que a Llavaneres no tenim un alcalde, ni un govern “normals”. No ens cansarem de reclamar el nostre dret a tenir informació. Perquè el millor remei contra la corrupció, contra el “mangoneo”, contra els “polítics aprofitats” i contra tants delictes i tantes faltes que es poden cometre, i tanta desvergonya és la transparència. TRANS-PA-RÈN-CIA, senyors del govern, senyors de CIU. TRANSPARÈNCIA.
- Volem veure les factures per saber qui paga les costes de judicis privats d’alguns;
- volem consultar factures i despeses per saber qui carrega contra l’Ajuntament kilometratge o benzina quan s’ha desplaçat en tren,
- volem saber com es gestionen i si es contracten assegurances de vida a polítics amb càrrec a l’Ajuntament,
- si s’acorden contractes de manera verbal per a personal de la ràdio municipal sense cap mena de garantia ni procediment;
- si es perdonen multes o no a determinats constructors i no a altres per infringir normativa municipal; i si s’ha fet, per què?
- volem veure les resolucions per saber per què algunes persones són multades i altres no;
- volem saber a què corresponen les factures, si a càmeres per al cotxe d’un polític o per la seguretat d’un vehicle policial;
- volem saber si la factura d’un instal·lador de porters automàtics ha estat per una instal·lació en edifici municipal o a casa d’un polític del govern;
- volem saber què ha motivat la retirada de les competències sancionadores a un regidor de govern, per què ha perdut (si és així) la confiança de l’alcalde. Ens interessa saber si la pèrdua de confiança (si és que s’ha perdut) ha estat per actuacions irregulars del regidor o de l’alcalde o perquè l’alcalde no té prou feina i vol més, o si vol controlar qui rep i qui no rep multes...

...perquè exigim un comportament digne i net dels polítics de Llavaneres. I cada cop ens trobem amb problemes, amb ocultació, amb portes i calaixos tancats.

Ja no ens volem preguntar què és el que amaguen l’alcalde i els regidors de govern. Estem disposats a donar la batalla per aquesta informació “secreta”.

Joan Rubal

1 comentari:

Anònim ha dit...

Està clar que en aquest escrit hi han motius suficients per presentar un denuncia davant el Defensor del Poble