dissabte, 13 de novembre del 2010

AMB CiU, LLAVANERES TAMBÉ HI PERD


Mateu Jaumandreu

Aviat farà quatre anys que vam apostar per un canvi a l'Ajuntament. Veniem d'un govern municipal que primava els interessos particulars per sobre dels col·lectius. Vàrem apostar, nosaltres els primers, per un nou govern que tingués per prioritat l'interès col·lectiu i ens hem trobat amb un resultat decebedor i preocupant.
El baix nivell de competència dels regidors de CiU amb l'egocentrisme i baix nivell democràtic del seu cap de llista, Bernat Graupera, han portat al municipi a perdre quatre anys.
Molts pensareu que exagerem, però avui, al calaix del ajuntament hi ha un munt de mocions aprovades democràticament en Ple que no es porten a terme perquè l’Alcalde no ho vol, sense respectar la voluntat democràtica del Ple.
Si mirem el dia a dia, ens trobem amb la gran campanya publicitària del “+ civisme a Llavaneres” que al final ha resultat ser això: Publicitat, paper mullat. Els contenidors estan bruts, alguns continuen deixant la bossa fora dels contenidors, aparcant els cotxes amb doble filera o entorpint la circulació, els parcs continuen oberts a les nits on s’hi fa de tot, al nostre municipi no tots els veïns paguen les taxes que els hi pertoquen, el repartiment dels equipaments a les entitats no s`ha fet de forma equitativa sinó per criteris d’afinitat, etc, etc..
El que “no s’enfadin amb mi”, la por de perde un vot i la política d’aparador ha fet que Llavaneres no tiri endavant sinó enrere, que en el temps de crisis econòmica que estem passant s’hagin malbarat de forma lamentable els pocs recursos que tenia l’Ajuntament en inversions que han resultat inútils (càmeres de videovigilància), innecessàries i ruïnoses (l'oficina de Sant Pere), inoperants (grua municipal), no prioritàries (nova caserna de la Policia – jocs a l'Avda. Verge de Montserrat/ Ca l'Alfaro) o mal dissenyades i executades con el carril Bici que mereix un capítol apart.
Avui a Llavaneres hi ha prioritats urgents o més necessàries i com a mostra un botó. El centre de dia n’era una d’elles i no s’ha fet perquè la proposta no venia del mateix Alcalde tot i el projecte estava avançat. Hi ha parcs del nostre poble que encara no disposen d'un espai de jocs infantils, calia posar-ne uns de nous on ja ni havien?. Son dos exemples del que denunciem.
Llavaneres necessita un canvi de veritat, les grans sigles no són avui i aquí cap garantia de un bon govern municipal. Pensem, per el bé del municipi, en les persones més que en les sigles.