diumenge, 23 de setembre del 2007

Els diners de tots

No és de rebut que en campanya es defensi que a la caixa de l'ajuntament hi ha 400 milions de pessetes (PP) i que ara els comptes no surtin. Això és el que està passant ara a l'ajuntament. El govern PP-PSC va deixar l'estat econòmic de l'ajuntament gens clar, amb moltes entrades i sortides compromeses, algunes de molt amagades que compliquen la feina al nou govern. En economia no val tot i ara cal que la gent del carrer entengui que es fa amb els diners de tots.

Al ple municipal del mes de setembre hem vist com ha calgut fer una modificació de les quantitats assignades en diferents partides. Fins aquí tot normal doncs no és obligatori que el pressupost coincideixi exactament amb la despesa real. El que ja no és tan clar és que al més de maig s'hagi trobat la present situació:

Partida

Pressupost 2007

Gastat al maig

Desviació

Despeses representació

10.000€

60.000€

50.000€

Ca l'Alfaro (llum, gas,...)

25.000€

45.000€

20.000€

Festes populars

55.000€

115.000€

60.000€

(Notes preses de les dades presentades al ple)

Aquests números deixen ben clar la deficient previsió i la mala gestió de l'anterior govern. No es pot defensar això sense que et caigui la cara de vergonya. No es pot defensar això sense reconèixer la pròpia incompetència. Indignant. Doncs això és el que vam haver de veure i escoltar els qui varem assistir al ple. El Sr. Bertomeu (PP), responsable dels comptes en l'anterior govern i ara a l'oposició va dir que els diners de la revista municipal no era la primera vegada que es feien servir per cobrir les dietes dels membres del govern, que el raspàs entre partides era habitual.

També vam veure com s'actualitzaven les ordenances fiscals que fins ara obligaven als veïns de l'Avda. Catalunya a pagar una taxa de recollida d'escombraries de 116€ (tarifa de cases unifamiliars i aparellades) en lloc dels 95€ que els corresponen per habitar un pis. Des de fa dos anys que aquests veïns ho venien denunciant i fins i tot havien presentat el cas al Síndic de greuges.

Després haurem de sentir els que estaven a l'anterior govern dient que estimen Llavaneres i que hi han dedicat molt. Potser que no l'estimin tant i que es preocupin pels diners de tots tal i com, de ben segur, ho fan amb els seus. Encara bo que ara estan a l'oposició ... i per molts anys.