dijous, 12 de juliol del 2007

CANVI DE TARANNÀ AL GOVERN DE LLAVANERES

Adéu a l'antic consistori, benvinguda al nou.
A tots ens és molt fàcil parlar de: nou tarannà, transparència, coherència i canvi. És més difícil quan s'ha de portar a terme. El nou consistori de Llavaneres té el repte de fer un govern coherent, transparent, de canvi i amb un nou tarannà.
Esperem que aquest consistori sigui capaç de concretar aquests termes, d'aquesta manera potser aconseguirem fer que el poble confiï més en la política i en els polítics, participi més i no hi hagi el trist nivell d'abstenció amb la que la ciutadania castiga la política obscura, prepotent, paternalista i de caire personalista.
Haurem de confiar en el nou govern i en la oposició, els uns responsables del funcionament de l'ajuntament i els altres copartíceps i amb funcions de control, col·laboració i crítica seriosa i constructiva.
Esperem que la feina d'aquesta nova legislatura respongui als compromisos de campanya i de programa i quan no sigui així els hi haurem de recordar. Estaria bé que els diferents partits tinguessin actualitzades les seves webs i els seus blogs, amb el programa de campanya accessible doncs només així podrem valorar la seva coherència i transparència.

Els programes són electorals i de campanya però també han de ser de govern i per complir.
Serveixin també aquestes línies per reconèixer la tasca que, com a representants de Gent de Llavaneres, van fer aquells qui van estar a l'anterior consistori: Joan Mora, Albert Sala, Mateu Jaumandreu i Juan Carmona.