dilluns, 23 de juny del 2014

MÉS LLUMS EN UN PROJECTE ENCARA PLE D'INTERROGANTS.


Encara hi ha, com els membres de l'antic govern, que utilitza el projecte del nou pavelló en benefici propi i en contra dels altres. Una manera ben galdosa de fer poble.

No ens podem posicionar sense valorar les crítiques ni les conseqüències que pot tenir un projecte amb tantes implicacions econòmiques i socials. Cal ser conscients que qualsevol projecte d'aquesta magnitud ha de tenir el consens i l'acord de TOTS el grups polítics.


No podeu deixar de llegir l'escrit que hi ha al web municipal A PROPÒSIT DEL PAVELLÓ: GRUP MUNICIPAL DE CiU, deixant ben clar els punts foscos i els problemes que encara s'han de resoldre abans de donar llum verda al projecte del nou pavelló. Una gestió ineficaç, un projecte bàsic incomplet, unes subvencions insuficients, un pla de viablitat inexistent, un projecte executiu fantasma,... En definitiva massa interrogants per resoldre encara en un projecte que encara planteja dubtes i no té el suport, fins i tot d'aquells qui es suposa que el van proposar.

Encara ens cal molta voluntat de servei, seriositat, coherència i sentit de la responsabilitat. Si no vigilem podem prendre molt de mal senyors polítics de Llavaneres.