dijous, 25 de juliol del 2013

SOM RADICALS?

Com, què i per què paga l’Ajuntament? Per què i què paguen CIU i PP a Llavaneres?. Quan només funciona la por.

Per segona vegada en dos mesos, el govern municipal retirarà un dels punts de l’ordre del dia del Ple de dilluns pròxim. Es tracta del pagament d’expropiacions i indemnitzacions duts a terme per conveni l’any 2005.
Per segona vegada ens trobem a sobre de la taula un expedient incomplet, amb carències importants pel que fa a informes que justifiquin o certifiquin el què es paga, per què es paga i com es paga.
El primer intent del govern CIU+PP de dur a terme les compensacions va ser el mes de maig. El fet que es demanessin uns informes i documents sobre el tema va fer que tot tremolés, que tothom defugís la responsabilitat i es quedés a sobre de la taula esperant...informació, que era l’únic que es demanava. Es demanava algun document certificant que allò valia el que valia i que el que demanava el particular era realment el que tocava. Que menys que informació per saber realment el que estem votant? El regidor de SOS, davant la resistència inicial i a què els informes no apareixien va deixar caure que si es portava a ple i es pagava, a l’endemà s’enviaria l’expedient a la Fiscalia. Algú va arribar a insinuar que sobre aquest tema, eren els polítics d’aleshores que havien de respondre...del com i del quant es pagava.
Deixeu-me dir també que, entenc que ara que les condicions del conveni es compleixen, és just que el particular cobri el que li correspon. Però, evidentment, només el que toca.
Doncs es va fer un primer informe. I va resultar que amb una primera revisió, entre coses ja fetes per l’Ajuntament, obres ja pagades i altres no executades l’Ajuntament havia de pagar 36.000 euros MENYS del que s’anava a pagar. I només per preguntar “on són els informes”. Ningú no s’ho havia mirat? No hi ha una regidora preocupada per saber si realment pagàvem el que tocava? O un regidor d’Hisenda vigilant que el que anàvem a pagar era realment el que corresponia? És que només es preocupen d’ells mateixos?
Final de la primera part: Hem estat a punt de pagar una quantitat 36.000 euros més alta del que s’havia de pagar. 36.000 euros de més...I si no amenacem, què? Podem confiar en els grups de CIU i del PP per a fer la feina?. Qui se’n beneficiava d’aquests “extra”? Aquesta és la pregunta. Alguns diran que demagògica, però 36.000 euros no són demagògia, són un pessic molt important de diners, especialment si es paguen quan no s’han de pagar.

En el millor dels casos, pensant amb benevolència, és una mostra de desídia, d’abandó, de despreocupació pels diners públics, per la feina. Això en el millor dels casos...