dissabte, 1 de maig del 2010

Volem que ens sentin


Primer van agafar els comunistes,
i jo no vaig dir res perquè no era comunista.
Després es van endur els jueus,
i jo no vaig dir res perquè no era jueu.
Després, van venir a buscar els obrers;
no vaig dir res, perquè jo no era obrer ni sindicalista.
Més tard es van ficar amb els catòlics,
i no vaig dir res perquè jo era protestant.
I quan, finalment, em van agafar a mi,
ja no quedava ningú per protestar.

El silenci. Martin Niemüller

de la web d'amnistia internacional
Prou silenci
Tots a l'ajuntament dilluns 3 de maig a 2/4 de vuit