dijous, 27 de març del 2008

Catàleg d'arbres i arbredes d’interès localPer: Lluís Oliver

LA PROTECCIÓ I DECLARACIÓ D’ARBRES PROTEGITS

Com tots sabem els arbres ens aporten multitud de beneficis, ja siguin socials, mediambientals, econòmics i d’altres tipus, és per això que considerem que tenen un gran valor. Aquest valor com a tal, entre tots l’hem de preservar i és per aquest motiu que en el seu dia es fes una normativa per regular la seva protecció i manteniment.

Per tant la protecció d’un arbre o arbreda passa per ser inclosa en un catàleg d’arbres protegits.

Actualment hi ha diferents catàlegs en els quals s’hi inclouen els arbres depenent de la seva historia, edat, bellesa o dimensions.

La Generalitat de Catalunya ha catalogat i regulat legalment la protecció de diferents arbres que es caracteritzen per la seva singularitat.

Alguns han estat testimoni de fets històrics rellevants o bé són protagonistes de llegendes i tradicions. D'altres estan associats a personatges famosos com poetes, bandolers,etc.

N'hi ha, però, que assoleixen una nova dimensió més enllà de la condició vegetal i esdevenen símbols, d'una família, d'un poble, d'un país, d'una idea.

D'una manera o una altra tots ells formen part del nostre patrimoni natural, cultural i històric i com a tals són mereixedors de protecció.

A la comarca disposem de bastants arbres protegits, bé per la seva condició d'arbres monumentals o bé per estar considerats arbres d'interès comarcal i arbres d'interès local (les característiques dels quals queden recollides al Decret 47/1988 sobre la declaració d'arbres d’interès Comarcal i Local). Els arbres protegits es classifiquen en:

1. Arbres monumentals, declarats per la Generalitat de Catalunya
2. Arbres d'interès comarcal, declarats pel Consell Comarcal
3. Arbres d'interès local, declarats per l'Ajuntament
4. Arbres protegits d'acord amb la legislació urbanística o cultural

A Llavaneres un grup de veïns i representants de diferents entitats ara fa un any van reivindicar que l’ajuntament es comprometés a tirar endavant la ordenança municipal de protecció de l’arbrat, aprovada l’any 2001, que donava a l'Ajuntament un termini de dos anys per elaborar el catàleg d'arbres i arbredes d’interès local del municipi. Per fi l’ajuntament ha posat en marxa la creació del Catàleg que serà inclòs en el POUM (pla d’ordenació urbanística municipal). El projecte s'ha encarregat a l’empresa especialitzada Natura Local. El primer pas d'aquest treball consisteix en definir els requisits que hauran de tenir els arbres i arbredes de Llavaneres per tal que s'incloguin dins del catàleg.

Per tal d'aprofundir en aquesta matèria, la Regidoria de Medi Ambient ha organitzat una trobada informativa el proper dijous 10 d’abril a les 19:00 h a la Biblioteca municipal de Llavaneres.

En la trobada, es presentarà el projecte que es vol portar a terme. La sessió és oberta a tothom i està especialment adreçada a persones que disposin d'informació sobre arbres o arbredes d'interès o bé que vulguin col·laborar en l'elaboració del catàleg.

Josep Sibilla.